Aktualności firm stowarzyszonych

Fundacja Alstom wybrała projekty do realizacji na rok 2021/2022. Jest również inicjatywa z Polski

  • ​​​​​​Fundacja wspiera i finansuje projekty mające na celu poprawę warunków życia w społecznościach, gdzie Alstom prowadzi swoją działalność.
  • Nowy Alstom: zwiększenie budżetu o 50 proc. na cele Fundacji, wybór większej niż zwykle liczby projektów oraz zupełnie nowe działania w kolejnych państwach

10 listopada 2021 – Fundacja Alstom ogłosiła ostateczną listę 38 projektów wybranych spośród propozycji z 24 krajów. Projekty te otrzymają dofinansowanie w nadchodzącym roku finansowym 2021/2022. Liczba zgłoszonych inicjatyw była rekordowa - było ich aż 189. Duży wpływ na te wyniki ma także zwiększenie zakresu działań od momentu przejęcia przez Alstom Bombardier Transportation.

– Wśród organizacji pozarządowych i pracowników Alstom widzimy w tym roku wyjątkowy entuzjazm, co przekłada się na rekordową liczbę zgłoszonych projektów. O ile rok 2020 był naznaczony przede wszystkim pandemią, o tyle rok później zatrudnienie wzrosło, a wielu nowych pracowników już teraz wykazuje gotowość do wspierania szczytnych celów – mówi Anne-Cecile Barbier, Sekretarz Generalna Fundacji Alstom. – Skalę nowego oblicza Alstom odzwierciedla zwiększenie budżetu Fundacji do 2,2 miliona euro, co umożliwia wybór większej liczby projektów i uruchomienie działalności w kilku kolejnych krajach. Bardzo cieszy mnie zaangażowanie w pomoc społecznościom w tak wielu różnych miejscach na świecie – podkreśla Anne-Cecile Barbier.

W tym roku zarząd Fundacji wybrał 38 projektów, które będą dofinansowane z budżetu 2021/2022 – to znacznie więcej niż rok wcześniej, kiedy udzielono wsparcia 29 projektom. Fundacja Alstom od momentu założenia 14 lat temu udzieliła wsparcia 277 projektom uwzględniając tegoroczne dane.

Wśród inicjatyw wybranych przez Fundację Alstom znalazł się “NESsT Empowers: utrzymanie wysokiej jakości miejsc pracy dla zagrożonych kobiet w postpandemicznej Polsce” realizowany we współpracy z Fundacją NESsT, z którą Alstom w Polsce miał już okazję współpracować w poprzednich latach.

Celem projektu jest umożliwienie 300 kobietom dostępu do poradnictwa zawodowego, informacji o zatrudnieniu i portalu Talenti, łączącego kobiety poszukujące pracy z pracodawcami. Talenti to inicjatywa Fundacji “Mamo Pracuj”, która prowadzi platformę internetową dla matek pragnących po urlopie macierzyńskim wrócić do pracy i połączyć karierę zawodową z życiem rodzinnym. Talenti będzie pierwszą w Polsce internetową agencją HR przeznaczoną specjalnie dla kobiet. Uruchomienie planowane jest na koniec 2021 r.

- Jest dla mnie bardzo ważne, że jako Alstom w Polsce nie tylko jesteśmy istotnym elementem polskiej gospodarki, ale również angażujemy się we współpracę z lokalnymi społecznościami. Po raz kolejny wspólnie z firmą NESsT przeprowadzamy projekt, którego celem jest wspieranie osób powracających na rynek pracy. Fakt, że wśród wybranych do realizacji w tym roku projektów Fundacji Alstom mamy także kolejne z Polski jest dla mnie powodem do dumy. Projekt będzie realizowany przy udziale naszych pracowników i przez ich zaangażowanie będziemy mieli możliwość promowania naszych wartości (AIR – zwinność, inkluzywność, odpowiedzialność) poza firmą. Cieszę się, że projekt Fundacji NESsT skupia się na pomocy kobietom na rynku pracy - to temat, który wymaga naszej szczególnej uwagi i jest ważnym elementem naszej strategii różnorodności – mówi Sławomir Cyza, Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich.

Założona w 2007 Fundacja Alstom wspiera i finansuje projekty zgłaszane przez pracowników firmy,  którzy we współpracy z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji non-profit realizują inicjatywy, mające na celu poprawę warunków życia społeczności, w sąsiedztwie których Alstom prowadzi swoją działalność. Projekty Fundacji koncentrują się na czterech obszarach: mobilność, ochrona środowiska, energia i woda oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

Alstom is a trademark of the Alstom Group

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!