Aktualności firm stowarzyszonych

Fundacja Air Liquide pomaga dzieciom w śpiączce

<div> <p style="text-align: justify;">Z początkiem 2017 roku Fundacja Air Liquide rozpoczęłą współpracę z Fundacją Akogo, której podopiecznymi są dzieci pozostające w śpiączce. Dzięki staraniom członków fundacji, w 2013 roku otwarto pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu – Klinikę „Budzik”. Na swoim koncie klinika ma już wiele sukcesów w wybudzaniu i rehabilitacji młodych pacjentów. </p> </div>

>

Przy wsparciu darczyńców i wolontariuszy „Budzik” może się rozwijać i pomagać kolejnym pacjentom. Obecne potrzeby skupione s? wokół neurorehabilitacji oraz komunikacji z pacjentami, do czego niezbędne jest specjalistyczne wyposażenie. Dzięki Pomocy Fundacji Air Liquide będzie możliwe zakupienie odpowiedniego sprzętu medycznego jakim s? między innymi specjalne wózki inwalidzkie czy foteliki z systemem pozycjonuj?cym.  

Od 9 lat Fundacja Air Liquide wspiera i przeznacza środki na inicjatywy w trzech obszarach: środowisko, zdrowie/oddychanie oraz rozwój lokalny. Pomoc skupia się głównie wokół projektów naukowo-badawczych oraz mikro-inicjatywach poprawiaj?cych jakość życia. Celem fundacji jest rozszerzenie swoich działań na wszystkie kraje, w których funkcjonuje grupa Air Liquide.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!