Partnerzy

Frankofońskie Forum Innowacji

<p style="text-align: justify;" align="center">Jest nam niezwykle miło zaprosić Państwa na Frankofońskie Forum Innowacji, które odbędzie się 2 grudnia 2015 r. w budynku Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1). Forum organizowane jest wspólnie przez GADIF (Grupa Ambasad, Przedstawicielstwa i Instytucji frankofońskich w Polsce), Konferencję rektorów uczelni członkowskich Uniwersyteckiej Agencji Frankofonii w Europie Środkowej i Wschodniej (CONFRECO) oraz Politechnikę Warszawską.<em></em></p>

>

Zdaj?c sobie sprawę z coraz większej roli innowacji w rozwoju społeczeństwa, przygotowaliśmy to wydarzenie, aby uwydatnić język francuski jako narzędzie innowacji w XXI wieku i frankofonię jako siłę napędow? postępu. Forum posłużyć ma przede wszystkim zawieraniu porozumień między podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz tworzeniu możliwości nawi?zywania współpracy między przedstawicielami uczelni i środowisk gospodarczych. W Forum udział wezm? francuskojęzyczni przedstawiciele Europy Środkowej i Wschodniej, posiadaj?cy językow? lub gospodarcz? więź ze światem frankofońskim krajów członkowskich/obserwatorów regionu.

Zapraszamy do podzielenia się z nami korzyściami z innowacji i badań, korzyściami z mówienia po francusku i przynależności do wielkiej rodziny frankofońskiej w środowisku borykaj?cym się z poważnymi wyzwaniami gospodarczymi i bezpieczeństwa.

Pod egid? GADIF-u (Grupy Ambasad, Delegacji i Instytucji Frankofońskich w Polsce) 2 grudnia 2015 r., Politechnika Warszawska, Sala Konferencyjna (pierwsze piętro)

Języki robocze: francuski, polski (tłumaczenie symultaniczne)

9:00 – 9:30: Rejestracja uczestników

9:30 – 9:50: Otwarcie

 • P. Jan Szmidt, Prof. Dr hab. Inż, Rektor Politechniki Warszawskiej
 • P. Ovidiu Dranga, Ambasador Rumunii, Przewodnicz?cy GADIF-u
 • P. Bernard Cerquiglini, Rektor Uniwersyteckiej Agencji Frankfonii (Agence Universitaire de la Francophonie - AUF)
 • Przedstawiciel MSZ RP / Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP
 • Moderator: P. Franck Pezza

9:50 – 10:20: Miejsce przedsiębiorstw frankofońskich w regionalnym krajobrazie gospodarczym

 • P. Monika Constant, Francusko-Polska Izba Gospodarcza
 • M. Bruno Duthoit, PDG Orange Polska
 • Moderator: P. Teodora SIMION

10:20 – 11:20: Okr?gły stół  ?Historia sukcesu: Innowacja i frankofonia w Europie Środkowej i Wschodniej ?

Przedstawiciele laboratorium ELI-NP w Rumunii, Thales Optronique, laboratorium Biosense w Serbii, laboratorium zaawanswanych materiałów i nanotechnologii w Rumunii.Sébastien Durrmeyer -   projektu ECO-Miasto w Polsce.

Moderator: P. Fabien Flori, Dyrektor Regionalny AUF Bukareszt

11:20 – 11:50: Przerwa kawowa

11:50 – 13:00 – Okr?gły stół  ?Współpraca uniwersytecka i frankofonia w Europie Środkowej i Wschodniej: szansa dla rozwoju innowacji ?

 • P. Dorel Paraschiv, Przewodnicz?cy CONFRECO (Konferencji Rektorów Frankofońskich/Conférence des Recteurs francophones)
 • P. Wieslaw Banys, Przewonicz?cy KRASP (Konferencji Rektorów Polskich/Conférences des Recteurs polonais)
 • P. Maslowski,   Université Charles – Prague, P. Paoli, Université Galatasaray
 • Przedstawiciele uniwersytetów z Rumunii, Węgier, Slowenii, Serbii
 • P. Fabien Flori, Dyrektor Generalny AUF Bukareszt
 • P. Stanislas Pierret, Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce
 • Moderator:P. Sébastien Reymond

13:00 – 13:10: podpisanie porozumienia o prowadzeniu badań pomiędzy Rumuni? a AUF

13:10 – 13:15: Zakończenie

P. Pierre Buhler, Ambasador Francji, wiceprzewodnicz?cy GADIF-u

13:15 – 14:30: Obiad w formie bufetu

Partner konferencji

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!