Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Francuzi inwestują w Polskę! Firmy CCIFP zaprezentują najlepsze praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podczas Targów CSR.

<p style="text-align: justify;"><strong>Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), wraz z firmami Antalis, BNP Paribas Real Estate, Carrefour, EDF Polska, Grupa Hotelowa Orbis S.A., Karmar S.A., MEDI-system oraz Pierre Fabre Dermo-Cosmetique już 17 listopada zaprezentują się na Targach CSR organizowanych na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Będzie to doskonała okazja, by przypomnieć zaangażowanie francuskich inwestorów i pracodawców w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. </strong></p>

>

W tym roku Francusko-Polska Izba Gospodarcza już po raz drugi przygotuje francuski pawilon w ramach 6. Targów CSR, największego wydarzenia w Polsce poświęconego tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy opowiedz? o swoich inicjatywach z zakresu zrównoważonego rozwoju, zaangażowania w podnoszenie świadomości swoich interesariuszy w kwestiach społecznych, ekologicznych, zdrowotnych, technologicznych, czy też tych dotycz?cych edukacji senioralnej, finansowej, a także work-life balance. Tego dnia stoisko CCIFP przemieni się we francusk? kawiarnię, w której przy kawie i croissantach będzie można porozmawiać z inwestorami o ich działalności i wzi?ć udział w licznych konkursach.

Jakie działania promować będ? firmy obecne we francuskim pawilonie? Carrefour opowie m.in. o programie „STOP Marnotrawstwu”, którego celem jest walka z codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy, a także promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród dostawców i klientów sieci. Ponadto zaprezentuje kampanię „Z miłości do Zdrowia” promuj?c? zdrowy styl życia. Ważnym elementem polityki CSR jest dla Francuzów różnorodność. Wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności znajduj? się m.in. firmy: Carrefour, Grupa Orbis, EDF, BNP Paribas Real Estate,   oraz Antalis. Każd? z nich będzie można spotkać we francuskim pawilonie. Z przedstawicielami firmy Antalis będzie można porozmawiać o ekologicznych rozwi?zaniach w branży papierniczej. Firma EDF zaprezentuje natomiast działania, które prowadzi wśród swoich pracowników i podwykonawców w zakresie BHP. Grupa hotelowa Orbis opowie w jaki sposób ł?czy swój rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego i lokalnych społeczności, poprzez udział w nowym, ogólnoświatowym, programie zrównoważonego rozwoju - PLANET 21. Z przedstawicielami firm BNP Paribas Real Estate, Karmar, czy Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, będzie można porozmawiać o kluczowych elementach polityki CSR prowadzonej w Polsce oraz na poziomie globalnym, a także wymienić się doświadczeniami. Z kolei reprezentanci firmy Medi-system opowiedz? m.in. o warsztatach dostarczaj?cych wiedzę i wsparcie dla opiekunów osób starszych.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza aktywnie wspiera swoje firmy stowarzyszone w zakresie rozwoju oraz promocji działań CSR. W 2014 roku opublikowała Przewodnik dobrych praktyk CSR, który zawiera przykłady działań m.in. w takich obszarach jak: budowanie strategii, etyka w biznesie, współpraca z organizacjami pozarz?dowymi, czy raportowanie danych pozafinansowych. W tym samym roku powstała Deklaracja Odpowiedzialnego Biznesu CCIFP, któr? do tej pory podpisały już 93 firmy. Najnowsz? inicjatyw? Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej jest badanie CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, przeprowadzone w kwietniu tego roku wśród 65 firm. Z badania wynika, że co pi?ta francuska firma przeznacza rocznie ponad 100 tys. PLN na aktywności zwi?zane ze społeczn? odpowiedzialności? biznesu. Najczęściej prowadzonymi działaniami s? te skierowane do pracowników oraz społeczności lokalnej. W tym pierwszym obszarze główne miejsce zajmuje dbałość o rozwój poprzez edukację (82%), a także dodatkowe świadczenia socjalne (77%).   W obszarze wsparcia dla społeczności lokalnych 60% firm deklaruje zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionu poprzez zatrudnianie pracowników, czy współpracę z dostawcami i firmami z najbliższego s?siedztwa. W dodatku 72% firm przyznaje się do prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska.

Targi CSR odbęd? się 17 listopada w godzinach 9.00 – 17.00 w Galerii Stadionu PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a stoisko Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (numer 9) zlokalizowane będzie na lewo od wejścia.

Więcej informacji o wystawcach:

Do pobrania

Download Carrefour_logo_corporate.zip  (ZIP • 1 MB) Download MEDIsystem_LOGO.zip  (ZIP • 1 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!