Podsumowanie wydarzeń

Francusko-Polska Izba Gospodarcza partnerem Targów Pracy i Przedsiębiorczości

>

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest parterem organizacyjnym „Targów Pracy i Przedsiębiorczości”, które odbęd? się 14 października 2015 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w godz. 10:00-17:00.

CCIFP utworzy na Targach „Strefę Pracodawców Francuskich w której firmy zwi?zane z Francj?, będ? miały okazję przedstawić swoj? działalność oraz informować   o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Będziemy chcieli pokazać jak silnym i szeroko reprezentowanym pracodawc? s? firmy francuskie na polskim rynku pracy. Jeśli chc? Państwo doł?czyć do tego wspólnego przedsięwzięcia, serdecznie zapraszamy !

Targi s? niepowtarzaln? okazj? do kontaktu osób poszukuj?cych pracy z pracodawcami.   Nakierowane s? na szerokiego odbiorcę, zarówno na osoby wchodz?ce na rynek pracy, jak i te chc?ce się przekwalifikować.

Poza ofert? pracodawców z takich branż jak:   finanse i bankowość, informatyka, inżynieria, logistyka i transport, sprzedaż, hotelarstwo i gastronomia, farmacja, turystyka, medycyna i usługi opiekuńcze, usługi porz?dkowe, ochrona osób i mienia, administracja publiczna, służby mundurowe dla odwiedzaj?cych przewidziano Salon Doradztwa Zawodowego, Salon Przedsiębiorczości oraz cykl wykładów, prezentacji i porad zwi?zanych z mobilności? na rynku pracy.

W ubiegłorocznej edycji „Targów Pracy i Przedsiębiorczości” wzięło udział 100 wystawców, których stoiska odwiedziło ok. 6000 osób.  

Informacje o poprzedniej edycji >>

Główni Partnerzy Targów Pracy i Przedsiębiorczości w 2015 r. :

Kontakt :

Anna Raczyńska vel Wasiluk

anna.raczynska(@)ccifp.pl

tel. (22) 690 68 72


Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!