Podsumowanie wydarzeń

Francusko-Polska Izba Gospodarcza oraz Business France Polska działają wspólnie, by pomóc firmom MŚP w rozwoju na polskim rynku

<p style="text-align: justify;">23 czerwca 2015 Francusko-Polska Izba Gospodarcza oraz Business France Polska podpisali konwencję o współpracy. Jest ona wynikiem strategicznego partnerstwa zawartego przez CCI International, CCI France International oraz Business France, 11 marca w Paryżu, w trakcie 1 Forum rozwoju MŚP na rynkach międzynarodowych, zainicjowanego przez sekretarza stanu odpowiedzialnego za handel międzynarodowy.</p>

>

Konwencja o współpracy pomiędzy CCIFP i Business France Polska ma na celu:

  • wzmocnienie oferty skierowanej do francuskich firm MŚP (m.in. w zakresie prospectingu, rozwoju możliwości biznesowych, wejścia na rynek, reprezentacji handlowej)
  • większ? spójność działań
  • rozwój synergii

Współpraca pomiędzy CCIFP i Business France zwiększy możliwości rozwoju francuskich MŚP na polskim rynku.

Tekst konwencji (w języku francuskim) >>>

Do pobrania

Download Convention_version_finale_23_06_2015.pdf  (PDF • 71 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!