Podsumowanie wydarzeń

Francusko-Polska Izba Gospodarcza członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

<p style="text-align: justify;"><strong>10 października po raz pierwszy <strong>zebrała się </strong>Rada Przedsiębiorców powołana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Było to otwarcie cyklu spotkań mających na celu zidentyfikowanie najistotniejszych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej z punktu widzenia MŚP. Członkiem Rady została również Francusko-Polska Izba Gospodarcza.<strong></strong><br /></strong></p>

>

Rzecznik MŚP ma stać na straży praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. Instytucja rzecznika jest jednym z filarów Konstytucji Biznesu i gwarantem jej prawidłowego wdrożenia.

Tematy poruszane podczas pierwszego zebrania Rady to m. in. zapisy projektu Ordynacji Podatkowej, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, reforma szkolnictwa zawodowego, abolicji dla płatników składek ZUS.

Każde kolejne spotkanie będzie odbywało się z udziałem zarówno reprezentanta przedsiębiorców, jak i przedstawicieli Ministerstw, którzy będ? mogli bezpośrednio ustosunkować się do zaadresowanych im pytań i poruszonych zagadnień.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jako członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP reprezentuje grono firm stowarzyszonych MŚP. Zachęcamy Państwa do zgłaszania nam zagadnień istotnych w dyskusji o uproszczeniu prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia średnich i małych przedsiębiorstw.

Kontakt:

Joanna JAROCH-PSZENICZNA

tel.: +48 (22) 690 68 83;  joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!