Izba

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) ponownie została wybrana polecanym partnerem dla firm francuskich, które chcą rozwijać się w Polsce

W dniu 17.01.2023, w trakcie RDV Biznesu zorganizowanym przez CCIFP w Ambasadzie Francji w Polsce, podpisana została konwencja dotycząca współpracy pomiędzy CCIFP i Business France. Sygnatariuszkami dokumentu były Dyrektorka Generalna CCIFP Joanna Jaroch-Pszeniczna oraz Dyrektorka Business France, Laurence de Touchet.

CCIFP została uznana za oficjalnego partnera i dostawcę usług w takich obszarach jak:

  • Administracja i zarządzanie oddziałem w Polsce
  • Wynajem biura i usługi dodatkowe
  • Reprezentacja handlowa

Dzięki tej konwencji, CCIFP po raz kolejny potwierdziła wysoką jakość swoich usług dedykowanych firmom francuskim chcącym wejść na rynek polski. Dwukulturowi i dwujęzyczni doradcy Centrum Rozwoju Biznesu le Booster, działającego w ramach Izby, od przeszło 20 lat wspierają firmy francuskie w rozwoju w naszym kraju dostarczając im informacji rynkowych z różnych sektorów, a także proponując misje handlowe i inne usługi wspierające prowadzenie działalności w Polsce, takie jak wynajem biura, rekrutacje, czy payroll.

Więcej informacji na temat usług proponowanych przez CCIFP, w tym także dla firm polskich, które chciałyby rozwijać się na rynku francuskim: https://www.ccifp.pl/rozwoj-zagraniczny.html

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!