Partnerzy

Francuskie inspiracje: architektura jako ekosystem. Rusza nowy cykl wydarzeń SARP

W piątek, 8 września, odbędzie się pierwsze wydarzenie z cyklu MEETING POINT FOKSAL – gościnny wykład Frédérica Chartier i Pascale Dalix z paryskiej pracowni architektonicznej ChartierDalix, wielokrotnie nagradzanych autorów takich projektów jak wieża Monparnasse w Paryżu czy Université de droit Paris I.

Z nieskrywaną radością zawiadamiany o uruchomieniu nowego cyklu spotkań MEETING POINT FOKSAL. Jego ideą jest pobudzenie otwartej debaty na temat tworzenia zrównoważonych miast poprzez spotkania z wybitnymi architektami oraz ekspertami z wielu dziedzin. „Tą inicjatywą mamy nadzieję łączyć pokolenia, dyscypliny i wiedzę. Dzieląc się doświadczeniami starszych architektów, chcemy otwierać się na młodych i zapraszać do żywej debaty przedstawicieli wielu środowisk.” – mówi Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezes SARP.

Zapraszamy na pierwsze z serii wydarzeń - gościnny wykład Frédérica Chartier i Pascale Dalix pt. „Francuskie doświadczenia architektoniczne. Inspiracje dla tworzenia przyjaznych ekosystemów w centrach miast". Prezentacja będzie miała miejsce 8 września, o godz. 17.30 w Pawilonie Wystawowym SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Po wykładzie odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem architektów, przedstawicieli administracji, NGOs i varsavianistów. Na przykładach wybitnych budowli współczesnej architektury rozmówcy będą szukać odpowiedzi, jak projektować obiekty, które w sercach dużych aglomeracji będą tworzyć przyjazne, pełne życia, zrównoważone przestrzenie. Jak wkomponować zieleń, by przekładała się na dobrostan społeczności miejskich, stymulując wszystkich użytkowników do współtworzenia unikalnego charakteru tych miejsc.

 

O WYKŁADZIE

Architekci opowiedzą o projektach, w których architektura jest postrzegana jako zbudowany system, który łączy w sobie gościnność życia, poezję i wspólne dobro. Przybliżą, w jaki sposób pracują nad równowagą w tworzeniu odpowiedniego środowiska współczesnego człowieka.

 

Od lasów pasterskich po farmy przemysłowe, ludzka organizacja postępowała w kierunku oddzielenia miasta od wsi, miasta od rolnictwa, metropolii od obszarów wiejskich. Te opozycje opierają się na założeniu panowania ludzkości nad naturą oraz pragnieniu racjonalizacji i utowarowienia życia. Zagęszczenie miast niekoniecznie tworzy więzi społeczne. Być może najbardziej odpornymi miastami będą te, które są skłonne przywrócić pewną elastyczność w organizacji przestrzeni, zachęcając do różnorodności na bardzo lokalnych poziomach?

 

Naszym celem jest projektowanie przestrzeni, które wymagają utrzymywania i pielęgnowania we wszystkich skalach, aby na powrót wprowadzić spójność między ludźmi a naturą. Wierzymy, że sposobem na zaszczepienie poczucia wspólnoty w przestrzeni miejskiej, na ponowne przemyślenie pojęć równości i dzielenia się, jest zieleń. Wprowadzenie natury jako elementu składowego architektury wymaga zaakceptowania pewnych niewiadomych związanych z rozwojem środowiska naturalnego. W naszych projektach staramy się zapewnić nową równowagę dla miast jutra, by rezonowały z pierwotnymi potrzebami budowania wspólnot i powrotu do korzeni. Tworzymy przyjazne ekosystemy, które są egzemplifikują naturalny rytm współżycia człowieka z naturą.

Frédéric Chartier, Pascale Dalix

 

O CYKLU MEETING POINT FOKSAL

Wraz z autorami najbardziej inspirujących budowli ostatnich lat SARP ma ambicję rozwijać otwarty think tank, który w duchu wymiany wiedzy i pomysłów będzie miejscem zderzania idei i potrzeb. Będzie angażować wszystkich tych, którym bliska jest nie tylko architektura, ale też nowa energia i otwartość przestrzeni miejskich. „Chcemy wsłuchać się w głosy architektów, urzędników, urbanistów i specjalistów od pejzażu. Zaprosić do dyskusji varsavianistów, studentów, socjologów, ale także praktyków z zakresu odpowiedzialności społecznej i ESG. Wspólnie będziemy szukać odpowiedzi, jak projektować obiekty, które w sercach dużych aglomeracji tworzyć będą przyjazne, pełne zieleni strefy, czerpiące z lokalnego potencjału i historii tych miejsc. Jak sprawić, by były naturalne i otwarte, by aktywnie zapraszały szerokie grono odbiorców do współtworzenia ich unikalnego charakteru.” – mówi Przemo Łukasik, moderator cyklu MEETING POINT FOKSAL.

 

„Naszym pragnieniem jest, aby SARP był przestrzenią otwartą dla wielu środowisk i zawodów, które wspólnie z architekturą wpływają na dobrostan człowieka i mają odpowiedzialny wpływ na świat. Chcemy, by to piękne miejsce przy ulicy Foksal wypełniało się życiem - aby środowisko otwierało się na młodszych i zapraszało do współpracy specjalistów wielu dziedzin i przedstawicieli wielu pokoleń.” – dodaje Przemo Łukasik.

 


Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP (www.sarp.pl) – organizacja zrzeszająca architektów zainteresowanych promowaniem architektury, wysokich standardów wykonywania zawodu architekta, a także działaniem na rzecz otaczającej nas przestrzeni. SARP posiada ponad 130 lat tradycji a wśród jego członków znajdowali się tacy wybitni architekci jak: Bohdan Pniewski, Marek Leykam czy Jan Bogusławski. Podstawę działania SARP stanowi statut stowarzyszenia, który definiuje cele a także sposób organizacji. Do najważniejszych zadań SARP należą: dbałość o jakość architektury i środowiska, tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu i zawodu architekta. SARP realizuje te cele między innymi poprzez publiczne zabieranie głosu w sprawach dotyczących przestrzeni, edukację architektoniczna czy organizację konkursów architektonicznych w oparciu o przejrzyste procedury.

 

Biuro architektoniczne ChartierDalix, od momentu założenia w 2008 roku przez Frédérica Chartiera i Pascale Dalix, zrealizowało ponad dwadzieścia budynków. Pracownia otrzymała szereg nagród w konkursach międzynarodowych, w tym: Première Œuvre du Moniteur w 2009 roku, "40 under 40" dla młodych architektów, Équerre d'argent w kategorii "Działalność" (trzykrotnie), Miesa van der Rohe czy "Le Soufaché" od francuskiej Académie d'architecture za całokształt pracy. Biuro wygrało międzynarodowe konkursy: w 2017 r. na metamorfozę wieży Montparnasse w Paryżu wraz z Nouvelle AOM, a także na przebudowę kampusu szkolnego Bockmühle w Essen. Obecnie jest w trakcie prac nad 10 kolejnymi realizacjami. 2019 r. Frédéric Chartier i Pascale Dalix zostali mianowani przez Ministerstwo Kultury Kawalerami Sztuki i Literatury. Pascale Dalix jest członkiem Académie d'architecture od września 2020 roku. Obszarem zainteresowania pracowni jest badanie, w jaki sposób budynki odzwierciedlają ewolucję współczesnych warunków życia. Badania te zostały zebrane w książce zatytułowanej "Hosting life: Architektura jako ekosystem" opublikowanej w 2019 roku przez ParkBooks.

https://www.chartier-dalix.com/en   Instagram: @chartierdalix

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!