Komunikaty prasowe

Francuscy inwestorzy na forum w Krynicy

Warszawa, 1.09.2010

Informacja Prasowa

Francuscy inwestorzy na Forum w Krynicy

12,5 mld euro – tyle wynosi skumulowana wartość inwestycji francuskich w Polsce. Stawia to Francję na trzecim miejscu wśród największych inwestorów zagranicznych. Plany inwestycyjne francuskich przedsiębiorców będzie można poznać podczas zbliżającego się XX Forum Ekonomicznego w Krynicy, gdzie Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) wraz z Ambasadą Francji i największymi inwestorami francuskimi zorganizuje panele dyskusyjne oraz pawilon wystawowy.

Podczas Forum Ekonomicznego chcemy nie tylko przedstawić plany francuskich inwestorów, ale również pokazać pewne rozwiązania, które mogą pomóc w rozwoju działalności gospodarczej w Polsce – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalny Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. W Krynicy zorganizujemy konferencję prasową, na której przedstawimy wyniki prac nad Białą Księgą CCIFP. Dokument ten powstał na bazie doświadczeń i uwag zgłaszanych przez nasze firmy członkowskie i zawiera propozycje zmian ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw w takich dziedzinach jak: podatki, nieruchomości, dostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego, kształcenie zawodowe oraz akcjonariat pracowniczy.- dodaje Monika Constant.

Francuskie firmy, już teraz silnie reprezentowane w takich sektorach jak energetyka, finanse, handel i dystrybucja, branża teleinformatyczna, usługi komunalne, budownictwo, nadal chcą rozwijać się na polskim rynku. Na Forum Ekonomicznym w Krynicy, podczas panelu dyskusyjnego na temat wyzwań dla Polski inwestorzy z branży teleinformatycznej, budowlanej, energetycznej oraz usług na rzecz środowiska przedstawią swoje doświadczenia i plany na najbliższe lata i będą mogli omówić je z przedstawicielami rządu i władz lokalnych. Do udziału w nim zaproszono bowiem m.in. Rafała Baniaka, Wiceministra Gospodarki, Stanisława Kracika, Wojewodę Małopolskiego oraz Zbigniewa Szafrańskiego, Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe. Drugi panel dyskusyjny zostanie poświęcony nowoczesnym metodom zaangażowania pracowników w działalność przedsiębiorstwa, stosowanym w firmach z kapitałem francuskim. Jedną z nich jest akcjonariat pracowniczy, który ma na celu powiązanie indywidualnych zysków osiąganych przez pracowników z wynikami przedsiębiorstwa. To rozwiązanie już od wielu lat jest z powodzeniem wykorzystywane we Francji. Projekty rządu dotyczące inwestycji w sektorze energetycznym również wzbudzają zainteresowanie przedsiębiorców znad Sekwany mających w tym obszarze duże doświadczenie. Dlatego też kolejnym tematem poruszanym podczas Forum będzie energetyka jądrowa. Z uwagi na skalę projektu już teraz należy zastanowić się nad sposobami finansowania budowy centrali nuklearnych i ich późniejszej eksploatacji. Podczas panelu, nad którym patronat objęła Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, zaproszeni goście i eksperci zastanawiać się będą nie tylko nad finansową stroną przedsięwzięcia, ale opowiedzą również o nowoczesnych rozwiązaniach w dziedzinie energii nuklearnej. Polska, dzięki dużemu rynkowi zbytu, centralnemu położeniu oraz bliskości kulturowej jest bardzo ważnym partnerem dla francuskich inwestorów – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalny CCIFP. Biorąc pod uwagę wyzwania dla Polski w takich dziedzinach jak infrastruktura transportowa, teleinformatyczna, czy energetyka, chcemy podczas Forum podzielić się francuskimi doświadczeniami i pokazać, że Francja jest wiarygodnym partnerem, który od przeszło 20 lat jest silnie zaangażowany w rozwój polskiej gospodarki.– dodaje.

Francja pozostaje w czołówce zagranicznych inwestorów w Polsce. Skumulowana wartość inwestycji pochodzących bezpośrednio z Francji wyniosła na koniec 2008 roku 12,5 mld euro (według danych NBP). Warto zauważyć, że część kapitału dociera do Polski przez zagraniczne kanały finansowe, w szczególności holenderskie i luksemburskie, co wyjaśnia pojawiające się niekiedy różnice w ocenie pozycji Francji w dziedzinie BIZ w Polsce. Wkład przedsiębiorców znad Sekwany w rozwój polskiej gospodarki jest znaczący, co wyraża się m.in. w stworzeniu ponad 200 000 miejsc pracy.

W tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy wspólną reprezentację firm francuskich stanowić będą: Auchan, Areva, Crédit Agricole CIB, Dalkia, EDF, EFL, GDF Suez, Leroy-Merlin, Lukas Bank, Renault, Servier, Société Générale, Sanofi-Aventis, Sodexo, Stowarzyszenie Francja-Polska, Telekomunikacja Polska, Unibail Rodamco, Warbud/Vinci, White&Case.

Prezesów i przedstawicieli firm francuskich obecnych na Forum będzie można spotkać w specjalnie przygotowanym pawilonie francuskim i kawiarni Café France na tarasie Pijalni Głównej. Jeśli chcą Państwo umówić się na spotkanie lub wywiad z wybranym prezesem lista kontaktów dostępna jest we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Pawilon i kawiarnia będą dostępne dla wszystkich gości Forum przez cały czas jego trwania.

Partnerami medialnymi paneli organizowanych przez CCIFP jest Warsaw Business Journal oraz Les Echos de Pologne.

Zapraszamy do udziału w konferencji prasowej prezentującej wyniki prac nad Białą Księgą CCIFP, która odbędzie się 9 września, w Pawilonie francuskim – Café France (taras Pijalni Głównej). Szczegóły na temat konferencji oraz godziny i miejsca paneli zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Wersja PDF

Do pobrania

Download Francuscy-inwestorzy-na-Forum-w-Krynicy_1092010.pdf  (PDF • 185 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!