Analizy i badania  •  Izba

Francja drugim największym inwestorem w Polsce - wnioski z raportu CCIFP i Quant Tank

Jak pokazuje najnowszy raport Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej pt. Wkład firm francuskich w rozwój polskiej gospodarki, Francja jest drugim największym inwestorem zagranicznym w Polsce. Francuskie firmy zainwestowały w naszym kraju ponad 108 mld zł, a co czwarta na stałe współpracuje z ponad 500 lokalnymi przedsiębiorstwami.

Dziś w Polsce działa około 1200 firm z udziałem kapitału francuskiego. W krajowym sektorze przedsiębiorstw stanowią około 4% całkowitego zatrudnienia i przychodów podmiotów zatrudniających 10 i więcej osób. Jednocześnie odpowiadają one za około 5% łącznych nakładów inwestycyjnych i wartości dodanej generowanej przez małe, średnie i duże firmy działające w Polsce.

- Firmy francuskie stworzyły w Polsce 227 tys. bezpośrednich miejsc pracy, a prawie połowa zysku, które firmy te generują co roku jest u nas w kraju reinwestowana - mówi w rozmowie z MarketNews24 Joanna Jaroch-Pszeniczna, Dyrektorka Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) we współpracy z Instytutem Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK z okazji 30-lecia istnienia Izby wydała raport pt. „Wkład firm z kapitałem francuskim i relacji polsko-francuskich w polską gospodarkę”, który stanowi obszerną analizę relacji biznesowych między Polską a Francją. Największym obszarem, w którym koncentrują się inwestycje znad Sekwany jest przetwórstwo przemysłowe (27%), po nim informacja i komunikacja, transport i logistyka (24%), dalej handel (18%), usługi profesjonalne (10%), finanse i bankowość (10%), obsługa rynku nieruchomości (8%) i budownictwo (3%).

Spółki zależne od kapitału francuskiego nie są najliczniejszą grupą firm zagranicznych w naszym kraju, ale zaliczają się do podmiotów o największej przeciętnej skali działalności. Średnie zatrudnienie wynosi blisko 500 osób, wobec niecałych 300 pracowników wśród ogółu firm zagranicznych w Polsce.

Pełna wersja raportu na temat wkładu francuskich inwestycji w rozwój polskiej gospodarki >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!