FRAIKIN Hiszpania świętuje 20-lecie

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><em>W ubiegłym roku FRAIKIN, wiodąca spółka w dziedzinie zarządzania flotami samochodowymi w Europie, obchodziła 10. rocznicę ustanowienia przedstawicielstwa w Polsce. Obecnie zaś mija 20 lat od założenia oddziału hiszpańskiego, co stanowi kolejny dowód na pomyślność jej międzynarodowej strategii.</em></span></p>

>

Firma FRAIKIN stawiała pierwsze kroki na rynku międzynarodowym w roku 1978, kiedy to otworzyła pierwszy obiekt w Wielkiej Brytanii. Następnie rozszerzała działalność kolejno na kraje Beneluksu w roku 1992 i na Hiszpanię w roku 1997. Hiszpańska filia, któr? od pocz?tku jej istnienia zarz?dza Martí Batallé, rozwinęła działalność leasingow? na Półwyspie Iberyjskim operuj?c z powodzeniem na rynku, i zbudowała znakomit? reputację. FRAIKIN jest jednym z najważniejszych graczy w hiszpańskim sektorze gospodarczym i oficjalnym partnerem reprezentacji Granollers w piłce ręcznej od kilku lat, czym zacieśnia stosunki z tym krajem.  

Obecnie FRAIKIN Hiszpania, której siedziba mieści się od zawsze w Barcelonie, składa się z 21 oddziałów sprzedaży, w których pracuj? ł?cznie 164 osoby. Grupa ma ponad 5,7 tys. pojazdów, z których 42% to chłodnie, a 31% — ambulanse. Liczna flota karetek pogotowia wzmocniła pozycję firmy FRAIKIN na rynku  

Ta rocznica wyraźnie świadczy o powodzeniu naszej strategii międzynarodowej. Filia hiszpańska stała się drug? pod względem wielkości części? Grupy po brytyjskiej — wyjaśnia Pierre-Louis Colin, przewodnicz?cy zarz?du.  

Dwudziestolecie obecności firmy FRAIKIN w Hiszpanii ma znaczenie nie tylko dla samej filii w tym kraju, lecz także dla całej grupy pod względem rozwoju działalności międzynarodowej. Uczestniczyłem w tym projekcie od samego pocz?tku, co jest dla mnie powodem do dumy. Przedsięwzięcie to nie udałoby się, gdyby nie zaangażowanie naszego zespołu kierowniczego, pracowników oraz, naturalnie, klientów, którzy pokładaj? ufność w naszej marce — mówi Martí Batallé, dyrektor generalny FRAIKIN Hiszpania.  

Po założeniu oddziału w Hiszpanii FRAIKIN dalej rozszerzała zasięg działalności Grupy w Europie i otworzyła oddział w Polsce i Szwajcarii w roku 2006, w Czechach i Słowacji w roku 2011 i na Węgrzech w roku 2013. W 2015 roku objęła nim Niemcy, Włochy i Holandię. Grupa wyszła również poza Europę: filie w Rosji i Arabii Saudyjskiej odniosły w roku 2016 znaczne sukcesy — kolejny dowód niezwykle sprawnego działania firmy.  

Fraikin Polska dostarcza sprzęt i usługi firmom i instytucjom, korzystaj?cym z pojazdów użytkowych w codziennej działalności. Usługi te s? części? nowoczesnych rozwi?zań zarz?dzania, które firma oferuje wszystkim użytkownikom pojazdów: od właścicieli jednej ciężarówki do przedsiębiorstw dysponuj?cych całymi flotami. Spółka dysponuje największ? flot? pojazdów różnych marek i o różnym przeznaczeniu, licz?c? 56 tys. pojazdów (51 tys. w posiadaniu własnym i 5 tys. w obsługiwanych flotach), i największ? wyspecjalizowan?, zintegrowan? sieci?, składaj?c? się ze 280 oddziałów w Europie (Francji, Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Holandii, Włoszech i Rosji), a także w Arabii Saudyjskiej. FRAIKIN nie jest jednak po prostu spółk? leasingow?. Jej 2,8 tys. pracowników służy klientom firmy pomoc? w  opracowywaniu rozwi?zań dostosowanych do ich wymagań i wykazuje się profesjonalizmem w szybkim i elastycznym działaniu, zawsze spełniaj?cym ich oczekiwania.  

Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie: www.fraikin.pl  

Dodatkowych informacji udziela:

Sandra Szkwarek
Marketing Manager
e-mail: sandra.szkwarek@fraikin.com
tel. (022) 330 09 60, kom.+48 607 409 230

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!