Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Forum Zakupów Strategicznych – cykl spotkań Dyrektorów Zakupów

<p style="text-align: justify;">Forum Zakupów Strategicznych jest współorganizowane przez KPMG w Polsce i European Institute of Purchasing Management (EIPM). Inicjatywa ma na celu stworzenie efektywnej platformy wymiany doświadczeń oraz dyskusji najbardziej aktualnych trendów i wyzwań w obszarze zakupów. Opracowując program i założenia funkcjonowania Forum, mamy nadzieję wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom zgłaszanym podczas spotkań z EIPM, jak i konferencji KPMG „Key Procurement Challenges – wyzwania i kierunki rozwoju organizacji zakupowych w Polsce”.</p>

>

Forum Zakupów Strategicznych stanowiło będzie kwartalny cykl spotkań praktyków zakupowych prowadzonych przez ekspertów KPMG oraz EIPM. Do każdego spotkania przypisany zostanie temat wiod?cy, który odzwierciedli najbardziej aktualne trendy w zarz?dzaniu obszarem zakupów. Poza prezentacj? i dyskusj? możliwych wariantów rozwi?zań będziemy przedstawiali Państwu case studies, współtworzone wraz z powołan? Rad? Konsultacyjn?, oraz wyniki naszych badań globalnych adresuj?ce najlepsze praktyki branży zakupowej.

Tematem pierwszego spotkania organizowanego w ramach Forum Zakupów Strategicznych będzie „Przyszłość funkcji zakupowej - trendy w zarz?dzaniu obszarem zakupów, kształtowaniu struktur organizacyjnych i budowaniu kompetencji zakupowych”. Jednym z prowadz?cych spotkanie będzie Bernard Gracia, dziekan i dyrektor EIPM.  

Rejestracja

Do udziału w Forum Zakupów Strategicznych zapraszamy Dyrektorów Zakupów lub inne osoby zarz?dzaj?ce funkcj? zakupow? w największych organizacjach działaj?cych w Polsce.

Dla pokrycia kosztów administracyjnych zwi?zanych z organizacj? spotkań została przewidziana opłata za uczestnictwo, uiszczana na rzecz EIPM w wysokości 650 PLN + VAT za udział w pojedynczym spotkaniu lub 2 000 PLN + VAT za udział w rocznym cyklu czterech spotkań.

Tematem pierwszego spotkania organizowanego w ramach Forum Zakupów Strategicznych będzie „Przyszłość funkcji zakupowej - trendy w zarz?dzaniu obszarem zakupów, kształtowaniu struktur organizacyjnych i budowaniu kompetencji zakupowych”. Jednym z prowadz?cych spotkanie będzie Bernard Gracia, dziekan i dyrektor EIPM.  

W celu  rejestracji na pierwsze spotkanie b?dź cały cykl spotkań  w ramach Forum Zakupów Strategicznych, uprzejmie prosimy o postępowanie zgodnie z krokami rejestracji zdefiniowanymi pod linkami na wstępie zaproszenia. Rejestracja prowadzona jest przez KPMGdo 05.04.2016.    

Kolejne spotkania

W trakcie naszych spotkań chcemy przedstawiać najbardziej interesuj?ce dla Państwa aspekty zarz?dzania funkcj? zakupów, st?d też będziemy wdzięczni za uzupełnienie poniższej ankiety i  wybór trzech obszarów tematycznych lub dodanie własnej propozycji. Państwa opinie będ? dla nas cenn? wskazówk? w doborze tematów na spotkania Forum Zakupów Strategicznych.  

  

Kolejne spotkania planowane s? w terminach:  2 czerwca, 6 września oraz 6 grudnia.  

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Forum Zakupów Strategicznych:

Katarzyna Cichoń

Executive Consultant
KPMG w Polsce
T:  +48 22 528 1508
M:  +48 734 122 843
kcichon@kpmg.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!