Partnerzy

Forum Liderów PPP

<p style="text-align: justify;">Według ekspertów, inwestycje PPP mogą być jednym z motorów rozwoju gospodarczego Polski. Kończące się programy dofinansowań unijnych (perspektywa finansowa 2014–2020), determinują zapotrzebowanie na nowe skuteczne rozwiązania pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji publicznych.</p>

>

22.03.2017 r.
Centrum Konferencyjne UOKiK Warszawa  

Forum Liderów PPP to  fundamentalna dyskusja dla tych, którzy chcieliby zrozumieć w jakich obszarach można wykorzystać partnerstwo publiczno- prywatne, w jaki sposób zoptymalizować wydatki budżetowe za pomoc? modelu, jak wprowadzić rozwi?zania umożliwiaj?ce koncentrację na jakości wykonania projektu, a nie tylko na cenie oferenta, oraz jak efektywnie przeprowadzić projekt od pocz?tku do końca. Dyskusja dotyczyć będzie wielu sektorów.

Więcej informacji na:  www.konferencjappp.pl

Kontakt:  konferencja(@)liderzyinnowacyjnosci.pl, tel. 888 77 06 51

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!