Aktualności firm stowarzyszonych

FM Logistic: zmiana na stanowisku dyrektora generalnego

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Dyrektor Generalny FM Logistic na Europę Centralną– Piotr Sukiennik – podjął decyzję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska z początkiem lutego br. Zarząd Grupy FM Logistic zdecydował się powierzyć tę funkcję Panu Danielowi Franke.</strong></span></span></p>

>

Powodem decyzji Piotra Sukiennnika jest chęć poświęcenia się nowym, własnym projektom biznesowym. Jego kariera w FM Logistic trwała 22 lata. Przeszedł wiele szczebli zawodowych. W 2001 r. obj?ł stanowisko Dyrektora Transportu na Polskę, następnie w 2005 r. Dyrektora Operacyjnego. Od stycznia 2011 r. kierował polskim oddziałem firmy jako jego Dyrektor Generalny. W listopadzie 2016 roku powierzono mu kierowanie strukturami firmy w Europie Centralnej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). W ci?gu ostatnich lat firma była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Ostatnio, w marcu 2017 r., przez magazyn Businessman tytułem „Mistrz Biznesu”, zaś w grudniu 2017 r., podczas dorocznej Gali Logistyki, Transportu i Produkcji, FM Logistic otrzymała złote godło programu badawczego Operator Logistyczny Roku 2017.

- Nadszedł moment, w którym mogę powiedzieć, że po 22 latach pracy w FM Logistic, czas na nowe wyzwania – mówi Piotr Sukiennik. – Nie często się zdarza, że ma się szansę na rozwój osobisty, który jednocześnie służy organizacji. Ja tę szansę w FM Logistic otrzymałem i wykorzystałem. Dzisiaj FM Logistic w Polsce jest prężn? i rozwinięt? struktur?, przyci?gaj?c? nowych klientów, wdrażaj?c? nowoczesne rozwi?zania i sięgaj?c? z powodzeniem po innowacje, które zmieniaj? rynek usług logistycznych i transportowych. To w końcu marka, która zdobyła uznanie wśród klientów dzięki swojej otwartości, transparentnej komunikacji i wiedzy, które pozwalaj? jej na bycie ekspertem i doradc? w budowaniu i realizacji łańcuchów dostaw.

Daniel Franke – nowy Dyrektor Generalny FM Logistic na Europę Centraln? - będzie kierował działalnością magazynową, co-packingową i transportem krajowym w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Do głównych zadań należeć będzie przygotowanie strategii rozwoju firmy oraz kontynuowanie planu poprawy doskonałości operacyjnej, tak by marka FM Logistic stała się liderem w łańcuchu dostaw na rynkach, na których jest obecna.

Daniel Franke posiada blisko 20-letnie międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Rozpoczynał swoją karieręzawodową w Grupie Schenker, początkowo w Polsce, gdzie piastował kilka stanowisk w dziale sprzedaży i marketingu oraz jako kierownik strategicznych projektów logistycznych. Był także odpowiedzialny za pozyskanie i wdrożenie pierwszych dużych projektów z obszaru logistyki kontraktowej operatora w Polsce. W kolejnych latach w Niemczech, w siedzibie Grupy, w departamencie Corporate Conntract Logistic/Supply Chain Management nadzorował duże wdrożenia i start-upy realizowane w kilku krajach południowej i zachodniej Europy. W 2010 roku dołączył do Rohlig Suus Logistics, gdzie przez ponad 7 lat jako CEO i członek zarz?du odpowiadał m.in. za przekształcenie produktów Logistyki Kontraktowej i Drobnicy Krajowej w Polsce w dochodowe i najszybciej rozwijające się sektory firmy.

***

Informacje dodatkowe:

O FM Logistic w Polsce

FM Logistic Polska to oddział międzynarodowego organizatora rozwi?zań logistycznych. Swoj? działalność w Polsce firma rozpoczęła w 1995 roku. FM Logistic Polska posiada 10 centrów logistycznych, 15 magazynów przeładunkowych, zatrudnia blisko 3 tysi?ce pracowników, dysponuje ł?cznie ponad 630 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz flot? ok. 2 tysięcy pojazdów.

O FM Logistic na świecie

W ci?gu 50 lat, firma FM Logistic stała się jednym z międzynarodowych liderów w dziedzinie magazynowania, transportu i pakowania. Jako niezależna i rodzinna grupa, jest uznawana za eksperta w obsłudze logistycznej klientów z sektora dóbr konsumpcyjnych, środków czystości i kosmetyków, artykułów przemysłowych oraz produktów ochrony zdrowia.

FM Logistic jest obecne na 3 kontynentach i w 5 strefach biznesowych (Europa Zachodnia, Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Azja i Ameryka Łacińska). Obecnie operator zatrudnia prawie 26 000 pracowników i osi?ga przekraczaj?ce miliard euro przychody (z czego 63% jest realizowane w skali międzynarodowej). Grupa jest pionierem w zakresie przyszłościowych, skutecznych rozwi?zań optymalizuj?cych łańcuchy dostaw, autorem koncepcji, takich jak pooling (wspólne zarz?dzanie zasobami transportowymi i logistycznymi) i Collaborative Routing Centre (ł?czenie przepływu towarów wielu klientów i dostawców). We współpracy z producentami firma opracowała również innowacyjne rozwi?zania wykorzystywane w magazynach jutra, takie jak: AGV, drony, roboty, wykorzystanie
Big Data etc. FM Logistic także aktywnie wspiera także start-upy, powstałe w duchu tzw. gospodarki współdzielenia, które mog? mieć wkład w rozwój dziedzin takich jak magazynowanie i transport. Maj?c na względzie nowe wzorce konsumpcyjne, firma FM Logistic stworzyła i wdrożyła projekt CityLogin, przyjazne dla środowiska rozwi?zanie dla tzw. ostatniej mili dla dostaw w Rzymie, Madrycie i Paryżu, Moskwie i Warszawie.

Kontakt dla mediów FM Logistic:

Brand New Heaven  
Bogdan Markiewicz  
Mobile: +48 787 786 215  
b.markiewicz(@)brandnewheaven.pl

Sp. z o. o.  FM Logistic

Agnieszka Walawender
Tel: +48 46 85 70 265 (437) / Mobile: +48 606 563 737
awalawender(@)fmlogistic.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!