Analizy i badania

Firmy zagraniczne inwestują w Polsce swoje zyski

Według danych NBP do Polski napłynęło w 2020 roku 53,9 mld zł z tytułu BIZ, z czego aż 44,1 mld PLN stanowiły zyski firm reinwestowane w Polsce.

Jak wynika z danych przedstawionych w tym tygodniu przez NBP w strukturze geograficznej zagranicznych inwestorów w dalszym ciągu utrzymuje się istotny udział inwestycji z krajów, w których są zarejestrowane podmioty specjalnego przeznaczenia wykorzystywane do inwestycji w Polsce. Świadczą o tym stosunkowo wysokie stany zobowiązań wobec inwestorów z Niderlandów (207,0 mld zł) i Luksemburga (123,1 mld zł). W czołówce inwestorów utrzymują się także kraje inwestujące bez pośredników takie jak Niemcy (162,6 mld zł) i Francja (79,2 mld zł).

W 2020 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (12,9 mld zł, sekcja C), działalnością profesjonalną (9,4 mld zł, sekcja M), a także obsługą nieruchomości (9,2 mld zł, sekcja L).

Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji bezpośrednich w 2020 roku osiągnęły wartość 84,2 mld zł. Dywidendy wyniosły 32,5 mld zł, reinwestowane zyski były na poziomie 44,2 mld zł, a dochody z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) osiągnęły wartość 7,6 mld zł.

Zyski reinwestowane przez zagraniczne firmy w Polsce od lat stanowią ważne źródło kapitału dla polskiej gospodarki. 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!