Aktualności firm stowarzyszonych

Firmy Cushman & Wakefield i COMFORT nawiązują współpracę w zakresie wynajmu nieruchomości handlowych

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield z przyjemnością informuje o zawarciu umowy o współpracy z firmą COMFORT, która od marca 2017 r. będzie jej wyłącznym partnerem w wynajmie nieruchomości handlowych na terenie Niemiec.</p>

>

Grupa COMFORT należy do największych firm świadcz?cych usługi doradcze i pośrednictwa w wynajmie nieruchomości handlowych w centrach miast krajów niemieckojęzycznych. COMFORT dysponuje biurami w Berlinie, Dusseldorfie, Hamburgu, Lipsku, Monachium, Wiedniu i Zurychu. Oprócz znajomości rynków lokalnych oferuje także specjalistyczne wsparcie w skali ponadregionalnej i międzynarodowej.

– Umacniamy nasz? pozycję w Niemczech poszerzaj?c gamę oferowanych usług. Nawi?zanie współpracy z firm? COMFORT przy wynajmie nieruchomości handlowych jest logicznym uzupełnieniem naszych usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego na rynku handlowym. Rynek ten ma duży potencjał i cieszę się, że firma COMFORT będzie nas wspierać w pracy na rzecz klientów lokalnych i międzynarodowych – powiedział Yvo Postleb, dyrektor firmy Cushman & Wakefield w Niemczech.

– Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli współpracować z firm? Cushman & Wakefield i oferować jej klientom usługi najmu nieruchomości handlowych na terenie Niemiec. Globalna sieć i wieloletnie doświadczenie firmy Cushman & Wakefield oraz nasza znajomość rynków najmu stanowi? idealne poł?czenie – powiedział Helge T. Strobel, dyrektor zarz?dzaj?cy i rzecznik firmy COMFORT Holding GmbH.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

O Grupie COMFORT

Grupa COMFORT została założona 1979 roku i świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży i wynajmie nieruchomości komercyjnych i lokali handlowych w centralnych lokalizacjach miejskich. Oferuje specjalistyczn? wiedzę w ramach usług doradczych, obejmuj?cych m.in. sporz?dzanie opinii i niezależnych wycen oraz przeprowadzanie badań kontrahentów. Świadczy także usługi doradztwa dotycz?ce centrów handlowych i specjalistycznych luksusowych lokali handlowych oraz usługi zarz?dzania. Siedziba główna Grupy COMFORT znajduje się w Dusseldorfie. Firma także dysponuje biurami w Berlinie, Dusseldorfie, Hamburgu, Lipsku, Monachium, Wiedniu i Zurychu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!