Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Finalne dane o inflacji powyżej wstępnego szacunku

Zgodnie z finalnymi danymi inflacja CPI w Polsce zmniejszyła się w marcu do 2,0% r/r wobec 2,8% w lutym, kształtując się powyżej wstępnego szacunku GUS (1,9%). Tym samym inflacja osiągnęła najniższy poziom od marca 2019 r. i od dwóch miesięcy pozostaje w dopuszczalnym przedziale odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5% +/- 1 pkt. proc.).

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!