Analizy i badania

Finalne dane o amerykańskim PKB mogą umocnić złotego

Na koniec ubiegłego tygodnia kurs EURPLN nie zmienił się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniósł 4,2977.

 

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia z łagodnym umocnieniem złotego, któremu sprzyjały lepsze od oczekiwań publikacje krajowych danych (o bilansie płatniczym, przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw i produkcji przemysłowej). W czwartek, mimo gołębiego wydźwięku środowego posiedzenia FED, złoty zacz?ł nieznacznie tracić na wartości. W pi?tek w kierunku dalszego osłabienia złotego oddziaływały słabsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w strefie euro.

W ubiegłym tygodniu obserwowana była wysoka zmienność kursu EURUSD. W środę wieczorem doszło do jego silnego wzrostu, do czego przyczynił się gołębi wydźwięk posiedzenia FOMC. Z kolei w pi?tek kurs EURUSD wyraźnie się obniżył w reakcji na publikację słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro. Z podwyższon? zmienności? mieliśmy do czynienia również w przypadku kursu EURGBP ze względu na utrzymuj?c? się wysok? niepewność wokół Brexitu.

W tym tygodniu kluczowy dla złotego będzie finalny szacunek amerykańskiego PKB w IV kw. Uważamy, że w przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mog? przyczynić się do umocnienia złotego. Pozostałe dane z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board i finalny indeks Uniwersytetu Michigan), a także wstępny szacunek inflacji w strefie euro oraz indeks Ifo dla Niemiec nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Do osłabienia złotego może przyczynić się natomiast zaplanowana na pi?tek publikacja wstępnych krajowych danych o inflacji. Istotnym czynnikiem zmienności na rynku walutowym pozostanie niepewność wokół Brexitu. Kolejny negatywny wynik ewentualnego głosowania nad umow? oddziaływałby w kierunku wzrostu awersji do ryzyka i osłabienia złotego. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!