Analizy i badania

FED i dane z USA mogą osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3360 (osłabienie złotego o 0,3%).</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia z umocnieniem polskiej waluty, mimo publikacji lepszych od oczekiwań wyników badań koniunktury (PMI) w najważniejszych europejskich gospodarkach. Od wtorku do pi?tku złoty oraz inne waluty regionu traciły na wartości wraz ze wzrostem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej zwiększeniem indeksu VIX. W naszej ocenie obniżenie popytu na ryzykowne aktywa wynikało z rosn?cych oczekiwań na normalizację polityki monetarnej w USA oraz ryzyka politycznego zwi?zanego ze zbliżaj?cymi się wyborami prezydenckimi w tym kraju. Wsparcie dla takiej oceny stanowi utrzymuj?cy się od wtorku wzrost rentowności amerykańskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. Opublikowany w pi?tek pierwszy szacunek PKB w USA w III kw., który okazał się wyższy od oczekiwań rynku, miał ograniczony wpływ na kurs złotego.

W tym tygodniu istotne dla kursu złotego będ? dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy oczekujemy, że będ? one oddziaływać w kierunku lekkiego osłabienia kursu polskiej waluty. W kierunku lekkiego osłabienia złotego może również oddziaływać treść komunikatu po środowym posiedzeniu FED. Publikacja indeksu ISM w amerykańskim przetwórstwie, krajowe dane (wstępny szacunek inflacji, indeks PMI), wyniki badań koniunktury w Chinach, a także dane ze strefy euro (wstępne szacunki PKB w III kw. oraz inflacji) w przypadku realizacji naszych prognoz nie powinny mieć istotnego znaczenia dla kształtowania się kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!