Aktualności firm stowarzyszonych

Faurecia Automotive Polska S.A. zdobyła certyfikat Top Employer Polska

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">1 lutego Faurecia Automotive Polska S.A. uzyskała prestiżową certyfikację Top Employers Institute za swoją wyjątkową politykę zatrudnienia, tworzenie optymalnych warunków pracy, dbanie o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji. Dodatkowo, jako że Faurecia została certyfikowana w 5 krajach Europy, otrzymała także tytuł Top Employer Europe.</span></p>

>

Istot? projektu Top Employers jest poddanie się procesowi szczegółowego audytu oraz spełnienie wysokich standardów określonych w badaniu. Dopiero jego pozytywny wynik pozwala uzyskać certyfikację. Badanie przeprowadzone przez Top Employer Institute potwierdziło wyj?tkowe warunki pracy w firmie Faurecia Automotive Polska S.A. i zapewniło jej miejsce w w?skiej grupie certyfikowanych przedsiębiorstw.  

Agnieszka Gleń, prezes Faurecii w Polsce, dyrektor HR: „Certyfikat Top Employer jest przyznawany przez firmę zewnętrzn?, która dokonuje audytu polityki HR danego przedsiębiorstwa. Zdobycie takiego certyfikatu przez Faurecia Automotive Polska potwierdza, iż prowadzone przez nas działania w zakresie polityki i praktyk HR s? na najwyższym poziomie. Naszym obecnym i przyszłym pracownikom stwarzamy rzeczywiste możliwości rozwoju na każdym szczeblu kariery zawodowej, we wszystkich oddziałach Faurecii na świecie. Otrzymanie nagrody Top Employer jest wyróżnieniem i sukcesem wszystkich pracowników Faurecii.”

Weronika Ślubowska, koordynator projektów w Faurecii: „Cenię Faurecię za jasne warunki zatrudnienia oraz za szerokie możliwości rozwoju. Wiem, co będę mogła robić za rok, pięć lat, ale także w dalekiej przyszłości. Faurecia nie tylko oferuje standardowe benefity dostępne na rynku pracy w postaci np. pakietu zdrowotnego czy karty sportowej ale także dofinansowuje posiłki jak i codzienne dojazdy do pracy. Wspiera także swoich pracowników daj?c im możliwość pracy zdalnej oraz proponuj?c elastyczne godziny pracy.”

Więcej informacji o spółce Faurecia w Polsce oraz jej działaniach w ramach certyfikacji Top Employers można znaleźć na stronie: https://www.top-employers.com/pl/companyprofiles/pl/faurecia-automotive-polska-s.a/

Faurecia Automotive Polska S.A.

Faurecia Automotive Polska S.A jest części? francuskiej grupy FAURECIA obecnej w 34 krajach, z 330 zakładami produkcyjnymi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi na całym świecie. To lider z największych na świecie dostawców części samochodowych specjalizuj?cy się w produkcji foteli samochodowych, systemach wyposażeń samochodów oraz technologiach kontroli emisji spalin. Faurecia jest najczęściej wybieranym partnerem największych, światowych producentów samochodów. Na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa Faurecia promuje zasady UN Global Compact, organizacji, której jest członkiem od 2007 roku.

Dodatkowych informacji udzielaj?:

Monika Krzysztofik, Country Talent Acquisition Manager for Poland, monika.krzysztofik(@)faurecia.com, tel: +48  795  538195

Małgorzata Vincent, Modern Communication Channels and Employer Branding Manager for Poland, malgorzata.vincent(@)faurecia.com, tel:+48  795  538  202

Faurecia Automotive Polska S.A.
ul. Spółdzielcza 4
05-600 Grójec, Polska
www.faurecia.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!