Aktualności firm stowarzyszonych

Ewelina Stamblewska-Urbaniak rozwija Zespół Cen Transferowych w Crido Taxand

>

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że do grona partnerów firmy doradczej Crido Taxand doł?czyła Ewelina Stamblewska-Urbaniak. Będzie odpowiedzialna za rozwój Zespołu Cen Transferowych w ramach Działu Doradztwa Podatkowego, który składa się z grupy doświadczonych ekspertów świadcz?cych pełny zakres usług podatkowych dla firm, przedsiębiorców oraz samorz?dów.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w zakresie:

• planowania rozliczeń grupowych,

• opracowania oraz implementacji polityk cen transferowych,

• restrukturyzacji działalności (transfer funkcji) i wycenie ewentualnego odszkodowania z tego tytułu (exit payment),

• wycen transakcji towarowych, usługowych (w tym finansowych i wartości niematerialnych i prawnych),

• alokacji zysku do zakładu,

• dokumentowania usług niematerialnych dla celów obrony kosztów podatkowych,

• kontaktów z organami podatkowymi,

• opracowania i weryfikacji dokumentacji podatkowej.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak jest licencjonowanym doradc? podatkowym i członkiem ACCA. Przed doł?czeniem do Crido Taxand zdobywała doświadczenie w Zespole Cen Transferowych w EY. W Crido Taxand będzie rozwijała obszar cen transferowych i restrukturyzacji biznesu. Będzie przy tym ściśle współpracować z członkami międzynarodowego zespołu TP w ramach organizacji Taxand, która jest obecna w blisko 50 krajach świata.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak jest kolejnym doświadczonym doradc? podatkowym, który w ostatnich miesi?cach doł?czył do Crido Taxand. W kwietniu br. do partnerów firmy doł?czył wielokrotnie nagradzany za swoje osi?gnięcia w dziedzinie VAT – Roman Namysłowski. W maju i lipcu dwóch następnych, doświadczonych doradców podatkowych: Michał Borowski (specjalizacja: VAT, samorz?dy) i Marcin Zawadzki (specjalizacja: VAT). Obecnie zespół Crido Taxand, które doradza głównie w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania i prawa, liczy ponad 100 osób.

W razie jakichkolwiek pytań dotycz?cych współpracy prosimy o kontakt z partnerami Crido Taxand.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!