Analizy i badania

Eversheds autorem przewodnika na temat implementacji dyrektyw zamówieniowych w UE

<p style="text-align: justify;">Sieć Eversheds opublikowała przewodnik opisujący status implementacji dyrektyw zamówieniowych w Unii Europejskiej. Inicjatorem przedsięwzięcia i koordynatorem pracy międzynarodowego zespołu ekspertów był Tomasz Zalewski, partner kierujący praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.</p>

>

Przewodnik (ang. EU Procurement Reform Guide 2016) obejmuje 19 krajów Unii Europejskiej, w których Eversheds posiada praktyki prawa zamówień publicznych. Materiał uzupełniony został również o informacje dotycz?ce Szwajcarii. Wiedza zawarta w przewodniku pozwoli wykonawcom, którzy myśl? o udziale w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poza granicami swoich krajów, na szybkie zorientowanie się w zakresie specyfiki prawa zamówień publicznych w poszczególnych państwach unijnych.

Chociaż prawo zamówień publicznych w Unii Europejskiej jest zharmonizowane, to jednak zarówno sposób faktycznej transpozycji dyrektyw, jak i praktyka stosowania przepisów często różni? się w poszczególnych krajach. Opublikowany przez Eversheds przewodnik z jednej strony opisuje aktualny status implementacji dyrektyw zamówieniowych w państwach członkowskich, z drugiej zaś prezentuje specyfikę implementacji w każdym z omawianych krajów. Do przewodnika dodane zostały także informacje na temat środków odwoławczych w poszczególnych państwach, gdyż skuteczne ubieganie się o kontrakty publiczne wymaga również wiedzy na temat możliwości odwoływania się od decyzji zamawiaj?cych.

Mimo że 18 kwietnia 2016 r. upłyn?ł oficjalny termin na transpozycję europejskich dyrektyw zamówieniowych, to faktyczny proces ich implementacji w krajach Unii Europejskiej nadal trwa. Reforma europejskiego prawa zamówień publicznych została rozpoczęta uchwaleniem w roku 2014 pakietu nowych dyrektyw o zamówieniach publicznych i koncesjach. Zakres tej reformy obj?ł wiele istotnych aspektów zamówień publicznych, takich jak w szczególności wprowadzenie obowi?zkowej komunikacji elektronicznej, jednolitego europejskiego dokumentu zamówieniowego oraz nowego systemu podstaw wykluczania wykonawców. Okazało się jednak, że w wielu krajach prawidłowa implementacja nowych dyrektyw sprawia kłopoty – wyjaśnia Tomasz Zalewski.

Implementacja dyrektyw oznaczała w większości przypadków konieczność gruntownego przebudowania krajowych przepisów dotycz?cych zamówień publicznych. Między innymi z tego powodu proces ten w wielu krajach się nie zakończył, a w innych – mimo wprowadzenia nowych przepisów – trwa dyskusja nad praktycznym funkcjonowaniem nowych rozwi?zań prawnych – dodaje Tomasz Zalewski.

  Z przewodnika można dowiedzieć się między innymi, że w wielu państwach zdecydowano się na uchwalenie całkowicie nowego prawa zamówień publicznych, zaś w tych, w których jedynie zmieniono dotychczasowe przepisy, występuj? problemy z pełn? implementacj? dyrektyw. Publikacja zawiera także dane o liczbie wnoszonych odwołań w poszczególnych krajach.

Z zebranych danych wynika jasno, że w 2016 roku w efekcie wprowadzenia pakietu nowych dyrektyw rynek zamówień publicznych w UE został poddany gruntownym zmianom. Oznacza to m.in., że know-how i doświadczenie dotychczasowych uczestników tych rynków nie stanowi już tak istotnej przewagi konkurencyjnej jak dotychczas, i że każdy wykonawca, który chce wygrywać publiczne przetargi, powinien na nowo nauczyć się poruszać w zawiłościach nowych procedur.

Przewodnik powstał w języku angielskim.

Kliknij tutaj, by pobrać przewodnik >

***

O kancelarii Wierzbowski Eversheds

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds świadczy kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Od 2005 roku należy do Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Eversheds dzięki swoim 55 biurom, w tym 39 w Europie, zapewnia klientom globalne wsparcie we wszystkich obszarach prowadzonego przez nich biznesu. W każdym z krajów UE firma posiada siln? praktykę prawa zamówień publicznych i ekspertów docenianych przez prestiżowe międzynarodowe rankingi firm prawniczych.

Ł?cz?c znajomość polskiego rynku oraz doświadczenie i możliwości globalnej sieci, kancelaria Wierzbowski Eversheds wspiera klientów w ich działalności krajowej, jak i w realizacji złożonych projektów międzynarodowych. Kancelaria od lat jest rekomendowana przez prestiżowe rankingi prawnicze. Więcej na eversheds.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Tomasz Zalewski
Partner,  szef praktyki prawa zamówień publicznych
+48 22 50 50 796
tomasz.zalewski@eversheds.pl

Renata Misiewicz
Dział PR
+48 22 50 50 719 +48 502 37 89 72
renata.misiewicz@eversheds.pl

Zobacz nasze blogi
IP w sieci Kodeks w pracy EuroZamówienia Przepis na energetykę PrawoMówni Lepsza taktyka

Zapisz się na nasz newsletter
Otrzymuj cykliczne informacje o ważnych zmianach w prawie oraz organizowanych przez nas szkoleniach i konferencjach

Śledź nas w social media
LinkedIn
Twitter
Facebook

eversheds.pl  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!