Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 50 pb

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który zdecydował się na podwyżkę swoich stóp procentowych o 50pb. Decyzja EBC była zgodna z naszymi oczekiwaniami oraz oczekiwaniami rynku (por. MAKROmapa z 30.01.2023). W konsekwencji główna stopa procentowa EBC wynosi obecnie 3,00%, a depozytowa 2,50%. Zgodnie z komunikatem Rada Prezesów ma zamiar w marcu dokonać kolejnej podwyżki stóp procentowych o 50pb, a następnie EBC przeanalizuje dalsze kształtowanie swojej polityki pieniężnej. Komunikat ten został odebrany przez rynek jako zapowiedź obniżenia tempa podwyżek stóp procentowych, co doprowadziło do osłabienia euro względem dolara. Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu EBC ogłosił również szczegóły dotyczące zmniejszania swojego bilansu. Zgodnie z grudniowym komunikatem od początku marca do końca czerwca 2023 portfel programu APP będzie zmniejszany średnio o 15 mld EUR miesięcznie, a późniejsze tempo zmniejszania tego portfela będzie ustalane z upływem czasu. Pozostałe zapadające papiery (o wartości ok. 17 mld EUR miesięcznie) będą reinwestowane proporcjonalnie do udziału poszczególnych instrumentów w zapadających aktywach. W przypadku zakupionych obligacji przedsiębiorstw, reinwestycje będą w większym stopniu nakierowane na emitentów o bardziej korzystnym oddziaływaniu na klimat. Oczekujemy, że EBC podniesie stopy procentowe jeszcze o 50pb w marcu i maju oraz o 25pb w czerwcu. Wówczas główna stopa procentowa osiągnie docelowy poziom 4,25%, a stopa depozytowa 3,75%.

 

Znajdź

TUTAJ CAŁY RAPORT w PDF

 


 

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!