Partnerzy

Energy Industry Mixer we Wrocławiu

<p style="text-align: justify;">Firma Bosetti Global Consulting z przyjemnością zaprasza Państwa do udziału w organizowanym w nowatorskiej formule „szybkich randek” spotkaniu firm i instytucji z sektora elektroenergetycznego <strong>„Energy Industry Mixer” 19 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym przy wrocławskim Stadionie Miejskim </strong>będą mieli okazję spotkać się, zapoznać ze swoją ofertą i nawiązać współpracę biznesową producenci, dostawcy oraz użytkownicy podzespołów, maszyn i urządzeń dla sektora elektroenergetycznego.</p>

>

„Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny i jednocześnie skomplikowany jest proces poszukiwania i doboru partnerów oraz kontrahentów w branży energetycznej – dlatego też zdecydowaliśmy się na zorganizowanie spotkania, którego myśl? przewodni? jest umożliwienie firmom i instytucjom z tego sektora spotkania się z maksymalnie duż? liczb? potencjalnych partnerów w możliwie najkrótszym czasie. Sięgnęliśmy tu po nowatorsk? na gruncie biznesowym formułę „szybkich randek”, w ramach której przedstawiciele firm maj? możliwość błyskawicznego przedstawienia potencjalnym kontrahentom swojej oferty i atutów” – wyjaśnia Fabrizio Bosetti, założyciel firmy Bosetti Global Consulting, która jest głównym organizatorem spotkania.

Udział w imprezie zapowiedziało już wielu z grona najważniejszych producentów sprzętu i rozwi?zań dla branży energetycznej, a także przedstawiciele licznych instytucji, wspieraj?cych sektor energetyczny oraz branże bezpośrednio z nim powi?zane – w tym m.in. polskie i zagraniczne stowarzyszenia branżowe, uczelnie wyższe, izby handlowe, instytuty badawczo-rozwojowe, media itd.

Ponadto, w zwi?zku z wysokimi podwyżkami kosztów energii elektrycznej w Polsce przewidzianymi na rok 2019 (od 30% do 70% w porównaniu do roku 2018) oraz maj?c na uwadze dalszy wzrost tych cen także w kolejnych latach, część wydarzenia Energy Industry Mixer poświęcona będzie spotkaniom w formule B2B między firmami przemysłowymi z takich branż jak AGD, motoryzacyjna, lotnicza i innych z firmami specjalizuj?cymi się w następuj?cych dziedzinach: technologie uzupełniaj?ce i/lub zastępuj?ce tradycyjne źródła energii elektrycznej; optymalizacja zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych; management energetyczny: zakup energii „zielonej”, grupowy zakup energii oraz planowanie oszczędności; systemy magazynowania energii elektrycznej itp.

Współorganizatorami wydarzenia s?: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. i Energemini Polska Sp. z o.o.;

Partnerami i Instytucjami, które objęły wydarzenie Patronatem s? m.in.: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Politechnika Wrocławska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, SHE Zwi?zek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki, Dolnośl?ski Instytut Studiów Energetycznych, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Wrocław Smart City, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wojewoda Dolnośl?ski, British Polish Chamber of Commerce, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo- Handlowa.

Krajem Partnerskim pierwszej edycji Energy Industry Mixer będzie „Przemysłowy System Włochy” odnosz?c się do sektora produkcji komponentów, maszyn i urz?dzeń do sektora elektroenergetycznego.

Rejestracja firm zainteresowanych udziałem w imprezie i zdobyciem nowych kontaktów biznesowych została otwarta 14 grudnia 2018 r.

Formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: energymixer.eu/pl/energymixer-pl/formularz-rejestracyjny-a/

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!