Aktualności firm stowarzyszonych

Enea na dłużej w Skalar Office Center

<p style="text-align: justify;">Enea – polskie przedsiębiorstwo branży elektroenergetycznej – przedłużyła umowę najmu oraz powiększyła zajmowane w Poznaniu biuro o ponad 1 000 m kw. Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield reprezentowała w transakcji wynajmującego i inwestora obiektu – firmę Górecka Projekt Sp. z o.o.</p>

>

Enea to jeden z liderów rynku energetycznego, należ?cy do grona największych polskich przedsiębiorstw. Głównymi obszarami działań firmy s? sprzedaż, dystrybucja i produkcja energii elektrycznej. Grupa dostarcza pr?d do gospodarstw domowych w północno-zachodniej części Polski i sprzedaje energię elektryczn? na terenie całego kraju. Posiada ponad 2,5 mln klientów i zatrudnia około 15 tys. pracowników

-  Decyzja o przedłużeniu umowy w Skalar Office Center była podyktowana bardzo dobrymi warunkami najmu oraz dotychczasow? współprac? z właścicielem budynku. Ponadto, dzięki harmonijnemu rozwojowi mogliśmy powiększyć biuro o kolejne ponad tysi?c m kw., które pozwoli na jeszcze lepsz? organizację naszej pracy  – mówi Michał Oliwa, Kierownik Biura Administracji w Departamencie Zarz?dzania Operacyjnego w Enea S.A.

Skalar Office Center to pięciokondygnacyjny budynek klasy A o oryginalnej bryle, dysponuj?cy ok. 15 tys. m kw. powierzchni biurowej i 466 miejscami parkingowymi. Posiada dogodne poł?czenia komunikacyjne oraz zaawansowan? infrastrukturę. Obiekt znajduje się przy ulicy Góreckiej, na styku historycznych dzielnic stolicy Wielkopolski: Wildy, Łazarza i Górczyna. W ramach renegocjowanej umowy, poznańska siedziba główna Enei została powiększona do 6  330 m kw.

-  Cieszymy się, że Enea zdecydowała się przedłużyć umowę najmu i doceniła wysoki standard wyposażenia budynku Skalar Office Center, który zachowuje odpowiedni? proporcję stosunku jakości do ceny na lokalnym rynku biurowym  – mówi Magdalena Wiśniewska-Karwańska, Prezes Zarz?du w Górecka Projekt Sp. z o.o.

-  Pozostanie w obiekcie tak prestiżowego najemcy jak Enea, potwierdza duż? atrakcyjność budynku i pokazuje, że można skutecznie konkurować z nowymi projektami pojawiaj?cymi się na rynku  – mówi Grzegorz Bobrowski, Negocjator w dziale powierzchni biurowych w Cushman & Wakefield.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!