Analizy i badania

Emocje odczuwane i emocje okazywane

<p style="text-align: justify;">W dzisiejszym artykule omówimy, co to są emocje odczuwane i okazywane, jakie wyróżniamy emocje uniwersalne i czy można być całkowicie pozbawionym emocji i jak to się ma do naszego życia zawodowego. Zapraszam do lektury!</p>

>

Emocje odczuwane i emocje okazywane

Praca emocjonalna stwarza dylematy, gdy obowi?zki zawodowe wymagaj? wyrażania emocji niezgodnych z rzeczywistymi uczuciami. Zdarza się to dość często. Możesz na przykład mieć wielkie trudności, aby być uprzejmym dla każdego w miejscu pracy. Być może ktoś wydaje ci się osobiście nie do zniesienia. Być może słyszałeś, że ktoś obmawiał Cię za plecami. Mimo to obowi?zki zawodowe wymagaj?, abyś utrzymywał z tymi ludźmi poprawne stosunki. Jesteś więc zmuszony do udawanej uprzejmości.

Łatwiej zrozumieć emocje, dziel?c je na odczuwane i okazywane. Emocje odczuwane s? rzeczywistymi emocjami człowieka. Emocje okazywane to emocje, jakich oczekuje się w organizacji i jakie s? uznawane za odpowiednie w danej pracy. Nie s? one naturalne, lecz wyuczone. „Rytualny zachwyt na twarzy pierwszej przegranej po wyborze nowej Miss America jest jawnym wyrazem zasady, że po porażce należy maskować smutek i cieszyć się wraz ze zwycięzc?”. Wiadomo tez, że na pogrzebie oczekuje się okazywania smutku, niezależnie od tego, czy śmierć wzbudziła w nas poczucie straty, na weselu zaś powinniśmy wyrażać radość, choćbyśmy nie lubili takich uroczystości. Skuteczni menedżerowie powinni umieć sprawiać wrażenie poważnych, gdy przekazuj? pracownikowi negatywn? ocenę wyników jego pracy, i ukrywać gniew, gdy zostan? pominięci przy awansie. Sprzedawca, który nie potrafi się uśmiechać i okazywać uprzejmości, niezależnie od tego, co naprawdę czuje w danym momencie, zazwyczaj nie utrzyma się długo na tym stanowisku.

Najistotniejsze jest to, że emocje odczuwane i okazywane często się różni?. W rzeczywistości wiele osób a trudności we współpracy z innymi, ponieważ widz?c emocje okazywane, naiwnie przyjmuj?, że s? to prawdziwe uczucia. Dzieje się tak zwłaszcza w organizacjach, w których role i sytuacje zmuszaj? ludzi do zachowań emocjonalnych, maskuj?cych to, co naprawdę czuj?.

Sześć emocji uniwersalnych.

Podejmowano liczne próby ograniczenia i zdefiniowania podstawowego zestawu emocji. Badacze wyróżniaj? sześć emocji uniwersalnych. S? to gniew, lęk, smutek, szczęście, wstręt i zdziwienie.

Czy owe sześć emocji ujawnia się w pracy? Z cał? pewności?. Gniewam się po otrzymaniu złej oceny moich postępów. Lękam się, że zostanę zwolniony z powodu oszczędności w firmie. Jestem smutny, bo jeden z moich kolegów zmienił pracę i przeniósł się do innego miasta. Jestem szczęśliwy po wyborze na pracownika miesi?ca. Czuję wstręt, widz?c, jak kierownik traktuje kobiety w naszym zespole. Jestem zdziwiony, dowiaduj?c się, że kierownictwo planuje radykalne zmiany w programie emerytalnym przedsiębiorstwa

Czy można być pozbawionym emocji?

Czy ludzie, którzy na zewn?trz wydaj? się spokojni lub apatyczni, gdy inni wyraźnie kipi? z emocji, naprawdę nie maj? uczuć? Czy można być pozbawionym emocji?

Niektórzy maj? poważne trudności w wyrażaniu emocji i rozumieniu emocji innych ludzi. Psychologowie nazywaj? to aleksytymi? (co po grecku znaczy „brak emocji”). Osoby cierpi?ce na aleksytymię prawie nigdy nie płacz?, często uchodz? za ludzi oschłych i cynicznych. Maj? kłopoty z własnymi uczuciami, ponieważ nie potrafi? ich rozpoznać. Niekiedy zupełnie nie rozumiej? też uczuć innych ludzi.

Czy nieumiejętność wyrażania emocji i rozumienia innych oznacza, że aleksytymicy s? złymi pracownikami? Niekoniecznie. Zgodnie z tym, co mówiliśmy o dostosowaniu typu osobowości do wykonywanego zajęcia, osoby, którym brak emocji, powinny wykonywać zawody nie wymagaj?ce szczególnej pracy emocjonalnej. Tacy ludzie nie nadaj? się do handlu i na stanowiska kierownicze, lecz mog? się doskonale sprawdzać na przykład jako programiści lub w innych zawodach, w których interakcje ograniczaj? się do komputera.

Zapraszamy za tydzień!

Źródło: „Zarz?dzanie Zasobami Ludzkimi”, H, Król, A. Ludwiczyński

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Key Account Manager
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!