Aktualności firm stowarzyszonych

Elektryczna komunikacja przyszłością miast?

<p style="text-align: justify;"><strong>Elektryczna mobilność może być odpowiedzią na zanieczyszczenie powietrza w miastach oraz hałas, które powodują pojazdy spalinowe. W Paryżu funkcjonują już systemy wypożyczania samochodów elektrycznych, miasto oferuje także do 400 euro dofinansowania na zakup elektrycznego jednośladu (rower lub motorower). W Polsce  również pojawiają się pierwsze inicjatywy w dziedzinie e-mobilności – Zielona Góra planuje zakup 80 autobusów elektrycznych, Wrocław uruchomienie systemu miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych, a w Gdańsku promuje się elektryczne rowery.  </strong></p>

>

Mobilność zrównoważona jest jedn? z czterech kategorii tegorocznej edycji Konkursu ECO-MIASTO, skierowanego do samorz?dów lokalnych. 22 września odbyło się we Wrocławiu seminarium poświęcone tej tematyce.

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grup? EDF reprezentowan? przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajow? Agencj? Poszanowania Energii.

We Wrocławiu, podczas seminarium ECO-MIASTO debatowano nad działaniami podejmowanymi przez miasta w kwestii zrównoważonej mobilności. Obecność reprezentantów francuskich i polskich miast sprzyjała wymianie doświadczeń i prezentacji planów rozwoju zrównoważonej mobilności na szczeblu lokalnym w obu krajach. Uczestnicy seminarium mogli poznać doświadczenia Grupy EDF w  tym zakresie, a także bezpłatnie wypróbować elektryczne samochody osobowe, udostępnione specjalnie na tę okazję przez firmę Renault, która w celu promowania ekologicznych środków transportu, w ramach Aliansu z  Nissanem podpisała już ponad 100 porozumień o współpracy z  rz?dami państw, samorz?dami miast i  zainteresowanymi firmami. Porozumienia te dotycz? także car-sharingu, a ich efektem jest chociażby system Twizy Way w Saint-Quentin-en-Yvelines, czy projekt ekologicznej mobilności w Lyonie.

Podczas wrześniowej konferencji, Wrocław zaprezentował w ogólnym zarysie politykę miasta w  zakresie zrównoważonej mobilności, a w szczególności zamiar wdrożenia pierwszego w Polsce systemu miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych. W ramach tego systemu miasto, we współpracy z prywatnym partnerem, planuje udostępnienie 200 samochodów elektrycznych, stworzenie 60-100 stacji ładowania, oraz 400-500 miejsc parkingowych. Dodatkowo opracowany zostanie system zachęt dla użytkowników samochodów elektrycznych, m.in. bezpłatne parkowanie, dostęp do niektórych ulic zamkniętych dla pojazdów spalinowych czy korzystanie z wyznaczonych buspasów. Urz?d Miasta Gdańska zaprezentował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Trójmiasta, z której wynika, że kolejnym elementem zachęcaj?cym do kupna samochodu elektrycznego byłaby możliwość bezpłatnego korzystania ze stacji ładowania. Niemal 20% pytanych odpowiedziało, że dzięki temu więcej osób sięgnęłoby po taki samochód. Pierwsze stacje zostały już oddane do użytku w Trójmieście. Przedstawiciel Gdańskiego magistratu ogłosił także uruchomienie miejskiego systemu wypożyczalni rowerów z napędem elektrycznym.

O kwestię mobilności zrównoważonej dba także Zielona Góra, która dzięki dofinansowaniu z  Unii Europejskiej zamierza kupić 80 w pełni elektrycznych autobusów, które maj? zast?pić cały dotychczasowy tabor komunikacji miejskiej. Miasto planuje także budowę kompletnej infrastruktury do ładowania, znajduj?cej się w zajezdniach i na pętlach oraz zamierza stworzyć kompleksowy system informacji pasażerów. Koszt całej inwestycji wynosi około 267 mln zł.    

Wkrótce poznamy najbardziej ekologiczne miasto w zakresie mobilności zrównoważonej, zbliża się bowiem finał konkursu ECO-MIASTO. Ogłoszenie wyników nast?pi 14 października, w trakcie uroczystej gali w Ambasadzie Francji. Poza prestiżowymi statuetkami i tytułem polskiego ECO-MIASTA 2015, laureaci otrzymaj? dodatkowe nagrody, m.in. każde ze zwycięskich miast w kategorii mobilność zrównoważona otrzyma nagrodę ufundowan? wspólnie przez firmę Renault Polska i EDF Polska, któr? jest miesięczny test samochodu elektrycznego Renault ZOE.

Kontakt prasowy:
CONSTANS PR, tel. 22  401 09 92
e-mail: biuro@constanspr.com.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!