Analizy i badania

Eksport wciąż napędza produkcję

<p style="text-align: justify;">Pomimo wrześniowego spadku wskaźników PMI dla przetwórstwa przemysłowego w Niemczech i strefie euro, popyt zewnętrzny na polskie produkty nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.</p>

>

Zgodnie z danymi GUS branże, w których udział eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przekracza 50% odnotowały wzrost dynamiki produkcji. Do grupy tej należ? m. in. branża motoryzacyjna (we wrześniu br. produkcja w dziale "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” wyniosła o 14,1% r/r wobec 15,3% w sierpniu), meblarska (wzrost o 13,3% r/r wobec 3,5%) oraz produkcja urz?dzeń elektrycznych (wzrost o 12,8% r/r wobec 6,8%).   Dzisiejsze dane wskazuj?, że eksport nadal pozostaje główn? sił? napędzaj?c? polsk? produkcję przemysłow?.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!