Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Eksperckie komentarze i analiza wyroków TSUE w sprawie tzw. umów "frankowych"

Ostatnie głośne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące problematyki tzw. umów "frankowych" mogą mieć istotny wpływ na polskie instytucje finansowe. 

Dlatego nasi eksperci Andrzej Pałys, Tomasz Leśko, Jakub Jach i Piotr Szymański przeanalizowali obydwa orzeczenia i podpowiadają, że dzięki właściwej interpretacji prawa i efektywnemu podejściu procesowemu sektor bankowy może optymalnie zarządzać ewentualnymi roszczeniami. A te, przy odpowiednim podejściu mogą być skutecznie dochodzone, co ograniczy potencjalne straty. 

Więcej informacji oraz szczegółowe komentarze dotyczące wyroków TSUE znajdziesz tu 

https://www.kochanski.pl/orzeczenia-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-c-520-21-i-c-287-22/ 

oraz 

https://www.kochanski.pl/pytania-i-odpowiedzi-po-wyroku-tsue-c-520-21-z-15-czerwca-2023-roku/ 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!