Aktualności firm stowarzyszonych

Eksperci Deloitte uczą dzieci czym są pieniądze i podatki

<p style="text-align: justify;">Po co wymyślono pieniądze i dlaczego trzeba płacić podatki? Na te pytania starają się odpowiedzieć eksperci firmy doradczej Deloitte i najlepszych polskich firm rodzinnych w ramach warsztatów organizowanych dla najmłodszych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Jesienią ubiegłego roku w 97 lekcjach wzięło udział niemal dwa tysiące dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiosną i latem tego roku kolejne edycje warsztatów odbędą się w biurach Deloitte w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Inicjatywa ta wpisuje się w globalny program edukacyjny Deloitte WorldClass, który ma na celu przygotowanie młodych ludzi do podjęcia różnych ról na rynku pracy. Do 2030 roku jego zasięgiem ma być objętych na świecie 50 mln osób.</p>

>

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się czym ludzie płacili, zanim powstały pieni?dze, co to jest handel barterowy, a także jak pieni?dze wygl?dały dawniej i jakie formy płatności mamy do dyspozycji dzisiaj.

–  Od kilku lat zapraszamy profesjonalistów do prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Dzieci. Pocz?tkowo byli to tylko naukowcy. Szybko jednak zauważyliśmy potencjał tkwi?cy w dzieleniu się wiedz? i  doświadczeniem praktyków i ekspertów z różnych firm, w tym również Deloitte.  – mówi  Anna Gr?bczewska, Prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci. –  Naszym celem jest nie tylko rozbudzanie dziecięcej ciekawości, ale też nauka kompetencji społecznych, zawodowych. Najlepiej, żeby dzielili się nimi profesjonaliści, którzy osi?gnęli sukces w różnych aspektach życia zawodowego i potrafi? je przekazać  – dodaje.

–  Elementem naszego wkładu jako firmy w rozwój społeczeństwa jest edukacja finansowa. Do współpracy zaprosiliśmy zaprzyjaźnione i współpracuj?ce z Deloitte firmy rodzinne, których przedstawiciele podzielili się z dziećmi swoim doświadczeniem i praktyczn? wiedz? na temat biznesu  – mówi  Tadeusz Dulian, Starszy Menedżer w Deloitte Private.

Wiosn? z dziećmi podatkach i biznesie

W ramach jesiennej rundy zajęć Uniwersytetu Dzieci 30 ekspertów Deloitte przy wsparciu 15 zaproszonych gości przeprowadziło 97 lekcji pt. „Po co wymyślono pieni?dze?”. Zajęcia odbywały się w  biurach Deloitte w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Każde dziecko w prezencie otrzymało ksi?żkę „Świat pieni?dza” napisan? m. in. przez Patrycję Krzanowsk? i Katarzynę Krzanowsk?, córki Jerzego Krzanowskiego, założyciela i współwłaściciela Grupy Nowy Styl. –  Ksi?żka „Świat pieni?dza” była dla nas wielk? inspiracj?. Na jej podstawie napisaliśmy scenariusze do prowadzenia lekcji w szkołach podstawowych, przeprowadziliśmy w nich ponad 50 warsztatów, a obecnie pracujemy nad podobn? pozycj?, która pomoże edukować ekonomicznie dzieci w przedszkolach  – mówi  Damian Kupczyk, Specjalista ds. Marketingu i CSR w firmie ABC Czepczyński.

Obecnie trwaj? przygotowania do wiosenno-letniej rundy lekcji, których tematem będzie „Jak działa firma?” oraz „Po co płacimy podatki?”. Zajęcia odbywać się będ? od lutego do czerwca w biurach Deloitte w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Globalna edukacja Deloitte

Współpraca z Uniwersytetem Dzieci jest elementem wolontariatu kompetencyjnego pracowników Deloitte. W ubiegłym roku firma zainicjowała program WorldClass, którego celem jest wykorzystanie kwalifikacji i doświadczenia firmy w procesie przygotowania członków lokalnych  społeczności do korzystania ze światowych zdobyczy gospodarczych. Specjaliści Deloitte na całym świecie podejmuj? wysiłki ukierunkowane na wspieranie edukacji i rozwoju kwalifikacji zawodowych. Do 2030 roku zasięgiem programu ma być objętych 50 mln ludzi na świecie. W jego ramach eksperci Deloitte będ? współpracować ze szkołami, biznesem, administracj? publiczn? i organizacjami pozarz?dowymi, by jak najlepiej przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy w warunkach nowej gospodarki.

Goście zaproszeni przez Deloitte do prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Dzieci:

Andrzej Witek (Hotele Witek), Anna Kuropka (UE Wrocław), Damian Kupczyk (ABC Czepczyński), Karolina D?bczyńska (Wimed), Patrycja i Katarzyna Krzanowskie (współautorki ksi?żki Świat Pieni?dza), Katarzyna Trojnar (Hedan-Pak), Ksenia Siakas (Greek Trade), Magdalena Pazgan-Wacławek (Konspol), Mateusz Kowalewski (Hortimex), Milena i Grzegorz Inglot (Inglot), Piotr Hans (Novol), prof. Waldemar Dotkuś (UE Wrocław), Rafał Chwast (Grupa Nowy Styl).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!