Aktualności firm stowarzyszonych

Eko-Inspiracja 2017 dla Carrefour Polska

<p style="text-align: justify;">Carrefour Polska został laureatem konkursu „Eko-Inspiracja 2017”. Sieć zwyciężyła w kategorii „Firma”, zdobywając najwięcej głosów internautów. Carrefour od wielu lat aktywnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego w Polsce. Podejmuje m.in. wiele działań związanych z walką z marnotrawieniem żywności i ochroną bioróżnorodności.</p>

>

–  Zwycięstwo w konkursie Eko-Inspiracja 2017 w kategorii „Firma” to dla nas duże wyróżnienie. Bardzo cieszę się, że Carrefour Polska znalazł się w gronie firm dbaj?cych o środowisko naturalne, co jest jednym z priorytetów naszej strategii biznesu odpowiedzialnego społecznie. Carrefour w Polsce realizuje wiele kompleksowych inicjatyw z tego zakresu. Warto wspomnieć choćby program STOP Marnotrawstwu, w ramach którego m.in. wdrożyliśmy w sklepach innowacyjne systemy zmniejszaj?ce zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz projekt gospodarowania odpadami BIO, a także szereg rozwi?zań maj?cych na celu zredukowanie emisji CO2 do atmosfery. Walczymy także z marnowaniem żywności przekazuj?c produkty o krótkim terminie do spożycia Bankom Żywności i wielu lokalnym organizacjom, zajmuj?cym się pomoc? najuboższym  – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska, który odebrał nagrodę podczas uroczystej gali, odbywaj?cej się w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Carrefour podejmuje także wiele inicjatyw zwi?zanych z ochron? bioróżnorodności. Działania w tym obszarze maj? na celu dbanie o zasoby przyrodnicze, a w konsekwencji zapewnienie dobrej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Sieć realizuje projekty z zakresu przeciwdziałania deforestacji i zwiększenia świadomości pracowników w tym obszarze. Carrefour jest członkiem  Roundtable on Sustainable Palm Oil  (RSPO), maj?cego na celu propagowanie odpowiedzialnego zarz?dzania upraw? palm oleistych oraz stosowania oleju palmowego pochodz?cego ze sprawdzonych i certyfikowanych źródeł. Firma dba również o segregowanie i recycling odpadów drewnianych. Ponadto, w ramach akcji „Pszczele hotele” zlokalizowanych na dachach wybranych sklepów, sieć pomaga w ochronie pszczół w środowisku miejskim oraz wzmacnia świadomość społeczn? dotycz?c? miejskiego pszczelarstwa. Warto także dodać, że sieć podjęła również decyzję o całkowitym wycofaniu ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego do 2025 roku.

Carrefour Polska d?ży do tego, aby właściwie komponować swoj? ofertę i kontrolować jakość produktu w marce własnej na każdym etapie łańcucha dostaw, a także promuje zrównoważone praktyki produkcji. Przykładem takiego działania sieci jest również linia produktów „Jakość z Natury Carrefour” opracowana we współpracy z polskimi rolnikami, hodowcami i producentami z wykorzystaniem metod zrównoważonego rolnictwa. Produkty te można znaleźć na stale rozwijanej „Zdrowej Półce Carrefour”.

„Eko-Inspiracja” to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień ekologicznych w Polsce, a także jedno z największych na rynku wydarzeń propaguj?cych idee zrównoważonego rozwoju. Przyznawane jest przez redakcję portalu Ekorynek.com, w ramach ogólnopolskiego programu „Odpowiedzialnie z Natur?” – w tym roku odbywa się jego V edycja. Program ma wymiar edukacji społecznej i konsumenckiej. Godłem „Eko-Inspiracja” wyróżniane s? innowacyjne, ekologiczne marki, produkty, firmy, instytucje, organizacje zaangażowane na rzecz poszanowania środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

***

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour, światowy lider i referencyjna sieć branży detalicznej, posiada ponad 12 000 sklepów i e-sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour jest multilokaln?, multiformatow? i omnikanałow? grup? handlow?, zatrudniaj?c? ponad 384 000 osób na całym świecie i generuj?c? sprzedaż w wysokości 103,7 miliarda euro w 2016 roku. Każdego dnia 13 milionów klientów na całym świecie odwiedza sklepy Carrefour, których wyróżnikiem jest jakość i zaangażowanie w zrównoważony handel.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!