Aktualności firm stowarzyszonych

Eiffage Polska Budownictwo zdobywa pierwsze miejsce za Hanza Tower w konkursie PIP „Buduj Bezpiecznie”

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wyróżniła spółkę z Grupy Eiffage „za realizację budowy budynku wielofunkcyjnego Hanza Tower wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.”</strong></span></span></p>

>

Wysokościowiec Hanza Tower powstaje w Szczecinie. Jego budowę rozpoczęto we wrześniu 2011; zakończenie prac planowane jest na 2020 r. Od marca 2017 r. do listopada 2018 r. wykonawc? odpowiedzialnym za prace konstrukcyjne była firma Eiffage Polska Budownictwo S.A., która działała w konsorcjum z firm? Eiffage Polska Serwis S.A.

Do tegorocznej edycji konkursu „Buduj Bezpiecznie” wytypowane zostały inwestycje z  województwa zachodniopomorskiego wyróżniaj?ce się pod względem bezpieczeństwa pracy. Zadaniem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie było wszechstronne sprawdzenie ich bezpieczeństwa – w konkursie mog? wzi?ć udział jedynie inwestycje, na których nie ujawniono żadnych uchybień, gdzie bezwzględnie przestrzegane s? przepisy higieny pracy, a dodatkowo stosowane s? nowoczesne typy rozwi?zań BHP oraz ponadprzeciętne standardy bezpieczeństwa.

– „W naszym dorocznym konkursie najwyższe noty otrzymała budowa „Hanza Tower”. Doceniliśmy sposób opracowania planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (BIOZ), jakość oceny ryzyka, skalę oraz złożoność prac budowlanych prowadzonych przez Eiffage Polska Budownictwo, a wreszcie: jakość i  skuteczność nadzoru nad firmami prowadz?cymi prace na rzecz tej firmy na budowie.” – powiedział Jacek Krzywonos, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

– „Największym wyzwaniem w przypadku inwestycji realizowanych w centrach miast, przy głównych arteriach komunikacyjnych, jest logistyka. Wynika to zazwyczaj z niewielkiego zaplecza budowy ale także z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób znajduj?cych się zarówno na, jak i  w pobliżu budowy. Budowanie w bezpieczny sposób to nie tylko „kilometry” balustrad, zadaszeń lub standardy obowi?zuj?ce w Eiffage. Najważniejszym elementem składaj?cym się na sukces jest kadra nadzoruj?ca prace, jej świadomość o  istniej?cych zagrożeniach i zaangażowanie, by swoj? wiedzę w dziedzinie BHP wdrażać na każdym etapie realizacji prac. Dopiero poł?czenie tych składowych daje efekt synergii w postaci bezwypadkowości na budowie.” – powiedziałPiotr Karolczak, kierownik projektów Eiffage Polska Budownictwo.

W poprzednich edycjach konkursu „Buduj Bezpiecznie”, firma Eiffage Polska Budownictwo była wyróżniona tytułem laureata już sześciokrotnie. Nagrody Okręgowych Inspektoratów Pracy otrzymały następuj?ce realizacje:

  • apartamentowiec Angel Wawel w Krakowie (pierwsze miejsce),
  • Centrum Badawczo-Rozwojowe Internetu Optycznego w Poznaniu (drugie  miejsce),
  • Centrum POSNANIA – największy obiekt handlowy w zachodniej Polsce (drugie miejsce),
  • OVO we Wrocławiu – wielofunkcyjny, futurystyczny kompleks apartamentów, biur i  pięciogwiazdkowego hotelu Hilton (drugie miejsce),
  • Sala Widowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie przy ul.  Głębockiej (trzecie miejsce).
  • Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli (trzecie miejsce)

Organizatorem konkursu „Buduj Bezpiecznie” jest Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowe Inspektoraty Pracy. Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniaj? bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniaj? się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

Eiffage Polska Budownictwo uczestniczy również w innych inicjatywach podnosz?cych bezpieczeństwo pracy. Przykładem tego jest wyróżnienie warszawskiej realizacji, osiedla "Przy Bażantarni" – za zaangażowanie w  program prewencyjny PIP "Budowa. STOP wypadkom!".

***

Eiffage Polska Budownictwo (EPB) należy do Grupy Eiffage – jednej z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Jest działaj?cym w Polsce od 30 lat generalnym wykonawc? usług budowlanych, wyspecjalizowanym w kompleksowym budownictwie obiektów kubaturowych: biurowych, handlowych, hotelowych, mieszkaniowych, przemysłowych i sportowych. Firma posiada szerokie doświadczenie w budowie wymagaj?cych, nowatorskich i trudnych technologicznie obiektów. Do najważniejszych spośród kilkuset realizacji EPB należ?: POSNANIA – zdobywca certyfikatu Breeam International New Construction, OVO we Wrocławiu, kompleks hotelowo-apartamentowy w  Zakopanem, budynki biurowe Brema w Katowicach i Enterprise Park w Krakowie, obiekt produkcyjny dla Grupy Azoty w Tarnowie oraz konstrukcje młynów węglowych Elektrowni Jaworzno, osiedla mieszkaniowe: „Zajezdnia” i „Botanika” w Poznaniu, „Mennica Residence”, „Browary Warszawskie”, „Żoliborz Artystyczny” i  „Studio Mokotów” w Warszawie.

Biuro prasowe Eiffage Polska Budownictwo:

Barbara Czerniawska
E: media(@)eiffage.com
T: +48 604 16 16 06

Joanna Cendrowska
Rzecznik prasowy Eiffage w Polsce
E: joanna.cendrowska(@)eiffage.com
T.: +48 22 566 48 00

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!