Aktualności firm stowarzyszonych

Eiffage: biurowiec MIG w Krakowie – zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych przed terminem

<p style="text-align: justify;" align="justify">Spółka Eiffage Polska Budownictwo (EPB) zakończyła prace przy budowie i wykończeniu nowego biurowca dla Marketing Investment Group S.A. Pierwotna umowa obejmowała tylko generalne wykonawstwo. W kwietniu br. zakres prac został rozszerzony o wykończenie powierzchni biurowych i aranżację wnętrz (realizację usługi ‘fit-out’).</p>

>

EPB uzyskała przed wymaganym terminem ostateczne i prawomocne pozwolenie na użytkowanie i przekazała inwestorowi – spółce MIG Real Estate Sp. z o.o. – budynek biurowo-usługowy przy ul. Życzkowskiego w  Krakowie, którego głównym użytkownikiem będzie MIG S.A.

– „Jesteśmy zadowoleni z jakości wykonania i tempa prowadzonych prac. Rozwi?zania techniczne zaproponowane przez Eiffage Polska Budownictwo pomog? wydłużyć czas eksploatacji naszego biurowca, a inwestycja w  energooszczędne technologie zwróci się z nawi?zk? w ci?gu zaledwie kilku lat –powiedział Zbigniew Grz?ka, Wiceprezes MIG Real Estate Sp. z o.o.

W budynku zastosowano inteligentne rozwi?zania techniczne, które pozwol? zredukować zużycie energii i wody, a tym samym znacznie obniżyć koszty eksploatacji. Dzięki temu udało się znacz?co zredukować negatywne oddziaływanie budynku na środowisko, tzw. ślad węglowy.

– „Inteligentne, proekologiczne rozwi?zania i sprawna realizacja projektów s? od dawna znakiem firmowym Eiffage” – powiedział Marek Kowalik, Dyrektor Regionu Południowego, Członek Zarz?du Eiffage Polska Budownictwo.

Nowy biurowiec MIG o kubaturze prawie 28  000 m3 ma ł?cznie 6 kondygnacji (w  tym jedn? podziemn?). W ramach prac budowlanych EPB wykonała m.in. wentylowan? elewację, która zapewnia doskonał? izolację ciepln? i podwyższon? odporność na szkodliwe oddziaływanie czynników atmosferycznych. W oknach wykorzystano hartowane szkło o podwyższonych parametrach redukcji hałasu, co zwiększa również izolację akustyczn?.

W ramach realizacji usługi ‘fit-out’, EPB zaprojektowała i wykonała:

 • nowoczesne systemy oświetlenia reaguj?ce na zmianę pogody i zachowania użytkowników, z możliwości? monitorowania bież?cego zużycia energii elektrycznej;
 • mechaniczn? wentylację z wykorzystaniem najwyższej klasy centrali wentylacyjnych z czujnikami jakości powietrza pod względem zawartości CO2;
 • trójrurowy system klimatyzacji z funkcj? jednoczesnego grzania i chłodzenia z odzyskiem ciepła, przeznaczony dla obiektów biurowych;
 • inteligentn? instalację wodno-kanalizacyjn? pozwalaj?c? na racjonaln? konsumpcję wody, z zaworami odcinaj?cymi dopływ w czasie nieobecności użytkowników.

Pierwotna umowa o generalne wykonawstwo została podpisana w maju 2017 roku i przewidywała ukończenie prac w ci?gu 12 miesięcy. Cztery miesi?ce temu MIG zlecił EPB dodatkowo kompleksowe wykończenie powierzchni biurowych i części wspólnych oraz aranżację wnętrz.

Ukończenie budynku w wyj?tkowo krótkim czasie było możliwe dzięki doświadczeniu ekip Eiffage i dobrej organizacji pracy. W zeszłym roku, EPB równie sprawnie zrealizowała także biurowiec BREMA w Katowicach.

Realizacja w liczbach:

 • Adres inwestycji: ul. Życzkowskiego, Kraków
 • Liczba kondygnacji: 6 (5 nadziemnych, 1 podziemna)
 • Powierzchnia całkowita: 7 490,11 m2
 • Kubatura (m3): 27 993,32 m3
 • Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo
 • Inwestor: MIG Real Estate Sp. z o.o.
 • Czas realizacji (budowa, wykończenie, odbiory techniczne): poniżej 14  miesięcy (w tym budowa: 12 miesięcy)

***

Eiffage Polska Budownictwo (EPB) należy do Grupy Eiffage – jednej z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Jest działaj?cym w Polsce od 30 lat generalnym wykonawc? usług budowlanych, wyspecjalizowanym w kompleksowym budownictwie obiektów kubaturowych: biurowych, handlowych, hotelowych, mieszkaniowych, przemysłowych i sportowych. Firma posiada szerokie doświadczenie w budowie wymagaj?cych, nowatorskich i trudnych technologicznie obiektów. Do najważniejszych spośród kilkuset realizacji EPB należ?: POSNANIA – największy obiekt handlowy w zachodniej Polsce, zdobywca certyfikatu Breeam International New Construction, wielofunkcyjny obiekt OVO we Wrocławiu, kompleks hotelowo-apartamentowy w  Zakopanem, budynki biurowe Brema w Katowicach i Enterprise Park w Krakowie, obiekt produkcyjny dla Grupy Azoty w Tarnowie oraz konstrukcje młynów węglowych Elektrowni Jaworzno, osiedla mieszkaniowe: „Zajezdnia” i „Botanika” w Poznaniu, „Mennica Residence”, „Żoliborz Artystyczny” i  „Studio Mokotów” w Warszawie.

Biuro prasowe Eiffage Polska Budownictwo:

Barbara Czerniawska
E: media@eiffage.com
T: +48 604 16 16 06

Joanna Cendrowska
Rzecznik prasowy Eiffage w Polsce
E: joanna.cendrowska@eiffage.com
T.: +48 22 566 48 00

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!