Izba

Egzaminy potwierdzające kompetencje handlowe dostępne ON-LINE!

CCIFP uzyskała zgodę Ministersta Rozwoju, Pracy i Technologii na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kompetencje handlowe w formacie ON-LINE!

Od czerwca 2019 r. CCIFP jest Instytucją Certyfikującą, co oznacza, że posiada uprawnienia do wydawania certyfikatów zawodowych w 3 obszarach:

 1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.
 2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.
 3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec.

W związku z przeniesieniem wielu naszych aktywności, w tym działalności szkoleniowej, do strefy ON-LINE uzyskaliśmy od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zgodę na przeprowadzanie egzaminów potwierdzających w/w kwalifikacje w formule zdalnej. Dzięki temu osoby, które będą chciały uzyskać oficjalny, państwowy dyplom potwierdzający kompetencje w obszarze handlu, będą mogły zrobić to w wygodny i bezpieczny sposób, z każdego miejsca w Polsce. 

Co to jest walidacja kwalifikacji handlowych?

Działania sprzedażowo-handlowe wymagają wykorzystania złożonych umiejętności, których nie uczy się w szkołach. Oznacza to, że sprzedawcy i handlowcy, swoje kwalifikacje zdobywają czerpiąc z różnych doświadczeń: codziennej praktyki, uczenia się od współpracowników, uczestnictwa w szkoleniach czy literatury fachowej.

Jak zatem porównać kompetencje pochodzące z tak różnych źródeł? Należy do nich przyłożyć wspólną miarę w postaci jasno określonych kwalifikacji. Taką miarą jest system walidacji.

Walidacja kwalifikacji handlowych to uzyskanie formalnego potwierdzenia posiadania umiejętności w obszarze sprzedaży i handlu.

Komu potrzebna jest walidacja?

Oferta potwierdzenia kwalifikacji adresowana jest do:

Osób fizycznych:

 • już wykonujących zawód sprzedawcy / przedstawiciela handlowego / handlowca i chcących poświadczyć swoje doświadczenie zawodowe oficjalnym dyplomem. 
 • zamierzających podjąć pracę w tych zawodach, w których posiadanie certyfikatu jest dla pracodawcy oficjalnym potwierdzeniem umiejętności, jednocześnie stanowiąc wartość dodaną na rynku pracy.

Firm:

 • jako narzędzie stanowiące alternatywę dla procedur "Assessment Center" w procesach rekrutacyjnych
 • jako element systemu motywacyjnego
 • jako narzędzie w procesie rekrutacji wewnętrznej i ewaluacji pracowników zespołów sprzedażowych/handlowych

Instytucji:

 • np. Urzędy Pracy jako narzędzie potwierdzające kwalifikacje osób bezrobotnych i osób chcących się przekwalifikować
 • zainteresowane poszerzeniem/uzupełnieniem swojej oferty o certyfikaty kwalifikacji funkcjonujące w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)

Najważniejsze korzyści dla uczestnika

 • Formalne potwierdzenie przygotowania do wykonywania danego zawodu w ramach systemu obowiązującego w całej UE;
 • Uzyskanie certyfikatu - dokumentu honorowanego w całej UE;
 • Uzyskanie informacji o ew. obszarach do rozwoju;
 • Poprawa swojej pozycji na rynku pracy poprzez oficjalne potwierdzenie kwalifikacji.

Korzyści dla pracodawcy:

 • Wykorzystanie gotowego i ujednoliconego systemu oceny kwalifikacji;
 • Zweryfikowanie kwalifikacji kandydata lub pracownika;
 • Określenie kierunków rozwoju (bez potrzeby przeprowadzania osobnego AC);
 • Zaoferowanie pracownikowi możliwości zdobycia certyfikatu zgodnego z wymaganiami Europejskiej Ramy Kwalifikacji – jednolitego systemu oceny kwalifikacji w UE

WIĘCEJ INFORMACJI I TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH ORAZ SZKOLEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINÓW >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!