Analizy i badania

EFL: przy obecnym kształcie ustawy i cenie auta elektrycznego, koszt jego zakupu i użytkowania wyższy o 45% od pojazdu spalinowego

<p style="text-align: justify;">W podjęciu decyzji o zakupie firmowego pojazdu elektrycznego (EV) większe znaczenie niż argumenty ekologiczne ma kryterium opłacalności ekonomicznej. Jednak wysoka cena, obok ograniczonej infrastruktury, pozostaje największą barierą. Z wyliczenia EFL wynika, że koszt użytkowania auta elektrycznego przez 3 lata jest aż o 45% wyższy niż w przypadku pojazdu z silnikiem spalinowym. Oznacza to, że zachęty wynikające z przyjętej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, m.in. zniesienie akcyzy i zwiększenie odpisów amortyzacyjnych, mogą nie przekonać wielu przedsiębiorców do rozwoju elektromobilnej floty.</p>

>

- Wizja miliona aut elektrycznych (EV) jeżdż?cych po polskich drogach już w 2025 roku, jest bardzo ambitna i bez rozbudowanego systemu zachęt, może okazać się skazana na porażkę. Tym bardziej, jeśli elektromobilności? nie zaciekawimy przedsiębiorców, którzy w Polsce odpowiadaj? średnio za 2/3 rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych. A jak wynika z badania zrealizowanego przez Carefleet, sektor MŚP z dużym dystansem podchodzi do samochodów z napędami alternatywnymi. Aż 9 na 10 ankietowanych deklaruje, że nie zamierza nabyć tego typu pojazdów w najbliższym czasie  – zwraca uwagę  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Wci?ż za mało, żeby ekoauta kusiły firmy

Przyjęta 22 lutego br. ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie stwarza jednak optymalnych warunków do zdynamizowania rynku oraz wykreowania popytu na samochody elektryczne. Wprowadza ona m.in. zniesienie akcyzy na auta elektryczne i hybrydy plug-in, zwiększenie odpisów amortyzacyjnych dot. EV dla firm oraz zwolnienie EV z opłat za parkowanie. To jednak za mało. Aby pokazać wpływ ustawowych zachęt do zakupu aut elektrycznych, EFL opracował porównanie kosztów zakupu (leasing klasyczny i leasing z wysokim wykupem) i użytkowania pojazdu z napędem spalinowym z samochodem elektrycznym. Wyniki analizy jednoznacznie wypadaj? na niekorzyść użytkowników pojazdów elektrycznych.

Symulacja kosztów zakupu i użytkowania

Założenia przyjęte przez EFL w celu opracowania porównaniahttps://secure.netpr.pl/#_ftn1[1]:

 • Samochody – ceny katalogowe (stan na 6.05.2018r.):
  • ICE: Opel Astra z silnikiem spalinowym (benzynowy) o mocy 150KM
  • EV: Nissan Leaf II z napędem eklektycznym o mocy 150 KM
 • Finansowanie:
  • leasing klasyczny (operacyjny) – wykup 1%
  • leasing z wysokim wykupem (HRV) – wykup 45%
 • Okres umowy: 3 lata
 • Nominalna roczna stopa procentowa jest identyczna w przypadku wszystkich wariantów ofert
 • Wpłata własna klienta w wysokości 10% ceny pojazdu
 • Rata miesięczna netto
 • Koszty ubezpieczenia i usług dodatkowych nie zostały uwzględnione w celu uproszczenia analizy
 • Przebieg roczny pojazdu 20 tys. km.

Wniosek:  wobec wyraźnie wyższych kosztów zakupu pojazdów z napędem elektrycznym (EV) w stosunku do samochodów z tradycyjnym napędem spalinowym (ICE) obecny kształt Ustawy o elektromobilności ze zbyt słabymi zachętami nie jest w stanie zniwelować różnicy w kosztach użytkowania, które wypadaj? na niekorzyść samochodów elektrycznych. W szczególności widać to w przypadku leasingu klasycznego, z którego najczęściej korzystaj? firmy w Polsce. Tutaj różnica wynosi aż 45%. W przypadku leasingu z wysokim wykupem, całkowity koszt użytkowania auta elektrycznego jest wyższy o 24% niż w przypadku auta spalinowego. Warto jednak zwrócić uwagę, że różnica pomiędzy EV i ICE nie jest już tak znacz?ca, jeśli weźmiemy pod uwagę całkowite koszty użytkowania, a nie sam? cenę zakupu wynosz?c? blisko 95% na niekorzyść EV.

Leasing w służbie elektromobilności

W przypadku firm sfinansowanie zakupu auta elektrycznego, podobnie jak ma to miejsce przy tradycyjnym napędzie, za gotówkę albo będzie niemożliwe, albo po prostu będzie się mniej opłacało. Dlatego rz?d we współpracy z instytucjami finansowymi powinien również postawić na edukację w zakresie metod finansowania pojazdów elektrycznych,

-  W procesie planowania rozwoju elektromobilnej floty firmowej istotn? rolę odgrywa możliwość sfinansowania zakupu pojazdów elektrycznych. W Polsce rynek ten jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju i bariera zwi?zana z wysok? cen? – mimo coraz szerszej oferty samochodów elektrycznych – jest, obok ograniczonej infrastruktury, jedn? z głównych przeszkód w upowszechnieniu użytkowania aut elektrycznych wśród firm. Ten model mobilności tworzy zupełnie nowy ekosystem użytkowania i korzystania z pojazdu, w którym nowoczesne formy finansowania, np. możliwość leasingu samej baterii, mog? mieć decyduj?ce znaczenie, jeśli chodzi o ekonomiczny sens zmiany dominuj?cego obecnie spalinowego środka transportu na elektryczny. W krajach zachodnich udział finansowania w sprzedaży samochodów elektrycznych wynosi nawet 75% całego rynku, natomiast w Polsce wskaźnik ten osi?ga wartość 60%. Pokazuje to wyraźnie, że ten segment rynku ma bardzo duży potencjał wzrostu  – mówi  Radosław Kuczyński z EFL.

EFL w obszarze elektromobilności jest aktywny nie tylko sprzedażowo, ale i edukacyjnie. W ramach Grupy EFL został uruchomiony portal informacyjno-edukacyjny o samochodach elektrycznych  www.autoelektryczne.pl. W jednym miejscu czytelnicy maj? dostęp do kompleksowych informacji dotycz?cych pojazdów z napędem elektrycznym, ich eksploatacji oraz finansowania.(https://media.efl.pl/presskit/1267251).

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., nie może być traktowany jako porada, usługa finansowa lub zachęta do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

  ***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 300 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!