Aktualności firm stowarzyszonych

EFL innowacyjną firmą 2016 roku

<p style="text-align: justify;">EFL otrzymał wyróżnienie „Innowacyjna Firma 2016” za produkt Leasing Swobodny. Tytuł został przyznany przez magazyn Home &amp; Market za wyjście przez leasingodawcę z ofertą spełniającą oczekiwania nowoczesnych przedsiębiorstw.</p>

>

– Nie bez kozery mianujemy się prekursorem polskiego leasingu. Od ponad ćwierćwiecza edukujemy przedsiębiorców, czym jest leasing, i wyznaczamy kierunki rozwoju branży. Od pocz?tku też finansujemy inwestycje firm oferuj?c im różnego rodzaju produkty i usługi, które konsekwentnie udoskonalamy i dostosowujemy do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku. Tak było z produktem „Leasing Swobodny”. W zwi?zku z tym, że przedsiębiorcy, w ślad za konsumentami, coraz bardziej stawiaj? na elastyczność i oczekuj? jej od swoich partnerów biznesowych, zaprojektowaliśmy ofertę, która pozwala samodzielnie zarz?dzać umow? leasingow?, nawet w czasie jej trwania. Propozycja okazała się trafiona, bo spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem firm –  mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Usługa „Leasing Swobodny” pozwala na samodzielne zarz?dzanie wysokości? rat leasingowych w celu dopasowania ich do bież?cej płynności finansowej firmy. Dzięki takiemu rozwi?zaniu, przedsiębiorca ma możliwość szybkiej reakcji na sytuację na rynku, na którym funkcjonuje. Leasing Swobodny jest dodatkowo narzędziem wspieraj?cym rozwój firmy w przypadku, gdy konieczna jest kumulacja środków, np., gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność na nowym rynku lub podpisuje duży kontrakt. W ramach korzystania z usługi Leasingu Swobodnego klient może zmieniać wysokość miesięcznych zobowi?zań wynikaj?cych z harmonogramu. Co więcej, nie potrzebuje w tym celu pisać wniosku, ani dzwonić do leasingodawcy. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu i parę chwil spędzonych na Portalu KlientEFL. Z usługi mog? skorzystać zarówno nowi jak i obecni klienci EFL podpisuj?c umowę leasingu operacyjnego w polskiej walucie, przy zmiennej stopie procentowej oraz o wartości ofertowej nie przekraczaj?cej kwoty 500 tys. zł.

Innowacyjna Firma 2016 to kolejne wyróżnienie, które EFL otrzymał w ci?gu ostatnich miesięcy. Leasingodawca może pochwalić się tytułami Lider Przedsiębiorczości Roku 2016, Finansowa Marka Roku 2016, Marka Wysokiej Reputacji, Firma Godna Zaufania czy Business Premium 2016.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od ponad 25 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  czterokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 285 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!