Aktualności firm stowarzyszonych

EFL: 1,8 mld zł z sekurytyzacji wierzytelności leasingowych

<p style="text-align: justify;">Europejski Fundusz Leasingowy S.A. zakończył proces sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych o wartości 2,200 mln PLN. Program został przeprowadzony przez dwóch aranżerów: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz StormHarbour Securities LLP. W wyniku podjętych działań Spółka EFL Lease ABS 2017-1 Designated Activity Company (SPV) wyemitowała obligacje o wartości 1,798 mln PLN. Uzyskana kwota zostanie przeznaczona na kontynuowanie działalności leasingowej związanej ze wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Program sekurytyzacji EFL należy do największych tego typu transakcji na polskim rynku leasingu.</p>

>

-  Jest to pierwsza transakcja sekurytyzacyjna przeprowadzona przez EFL, dlatego tym bardziej cieszy jej sukces. Spółka wzorowo przeszła kolejn? próbę wiarogodności, jak? była procedura weryfikacyjna przeprowadzona na wielu płaszczyznach działalności, i tym samym potwierdziła, że prowadzi biznes skutecznie i stabilnie. Ten fakt został doceniony przez Inwestorów, którzy objęli papiery wartościowe  – powiedział  Radosław Kuczyński, prezes EFL S.A.

W ramach przeprowadzonej transakcji spółka celowa nabyła od EFL S.A. portfel wierzytelności leasingowych o wartości 2,220 mln PLN, w oparciu o który zostały wyemitowane obligacje w ł?cznej kwocie 1,798 mln PLN. Papiery dłużne objęły międzynarodowe i krajowe instytucje finansowe. Głównym inwestorem został Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który obj?ł obligacje o wartości 1,057 mln PLN. Partycypacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapewniła bardzo atrakcyjne warunki finansowania transakcji. Wsparcie w formie gwarancji wniósł również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) obejmuj?c ni? pozostał? część obligacji, nabyt? przez inwestorów prywatnych.

-  EFL już od wielu lat konsekwentnie stawia na dywersyfikację źródeł finansowania. Obecnie działalność finansowana jest ze środków pochodz?cych z banków lokalnych, emisji obligacji, współpracy z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi oraz ze środków pozyskiwanych od Właściciela. Transakcje sekurytyzacyjne stanowi? istotny element wspieraj?cy politykę płynnościow? Spółki i nastawione s?, oprócz dodatkowego źródła finansowania, na zapewnienie atrakcyjnych warunków refinansowania  – mówi  Paweł Bojko, CFO EFL S.A.

Transakcja posiada 3-letni? strukturę rewolwingow?, co oznacza, że spłacona część portfela poddanego sekurytyzacji może być zasilana na bież?co wierzytelnościami leasingowymi. Taki mechanizm pozwolił wydłużyć termin zapadalności wyemitowanych obligacji. Ostateczny termin wykupu obligacji uzależniony jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności po zakończeniu 3-letniego okresu rewolwingowego.

Programem zostały objęte umowy leasingowe na nowe i używane środki trwałe takie, jak samochody osobowe i ciężarowe, naczepy oraz maszyny i urz?dzenia.

Emisji zostały nadane następuj?ce ratingi: Fitch „A+ sf” oraz Scope Ratings „AAA (SF)”. EFL S.A. jako jedna z nielicznych firm leasingowych w Polsce podlega ocenie ratingowej od 2002 roku. Obecny rating EFL S.A. nadany w lipcu 2017 przez Fitch został podniesiony do poziomu „A” (z poziomu „A-„) z perspektyw? stabiln?.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 290 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!