Analizy i badania

Efekty statystyczne zmniejszyły dynamikę sprzedaży detalicznej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu o 0,8% r/r wobec wzrostu 3,9% w lutym, co było wyraźnie poniżej naszej prognozy (4,5%) i konsensusu rynkowego (3,4%). Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w marcu o 3,0% r/r wobec wzrostu 6,2% w lutym.</p>

>

Głównymi czynnikami oddziałuj?cymi w kierunku spadku realnej dynamiki sprzedaży detalicznej były niższe tempa wzrostu sprzedaży w kategoriach "włókno, odzież, obuwie” (4,2% r/r w marcu wobec 20,6% w lutym) oraz "meble, RTV, AGD” (0,9% r/r w marcu wobec 15,1% w lutym). W przypadku obu tych kategorii w kierunku obniżenia dynamiki sprzedaży oddziaływały efekty wysokiej bazy sprzed roku. Do spadku dynamiki sprzedaży w kategorii "włókno, odzież, obuwie” mogły przyczynić się również mniej korzystne warunki meteorologiczne w porównaniu do marca ub. r. ograniczaj?ce zakupy ubrań z kolekcji wiosenno-letniej. W kategorii "meble, RTV, AGD” czynnikiem negatywnym dla dynamiki sprzedaży mogła być dodatkowo perspektywa wypłat środków z programu 500+, sprzyjaj?ca odkładaniu zakupów na kolejne miesi?ce.  

W I kw. dynamika sprzedaż detalicznej w cenach stałych nie zmieniła się w stosunku do IV kw. ub. r. i wyniosła 4,4% r/r, co nie zmienia naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika konsumpcji prywatnej zwiększy się do 3,4% r/r w I kw. wobec 3,0% w IV kw. ub. r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!