Analizy i badania

Efekty statystyczne wsparciem dla sprzedaży

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w maju o 1,8% r/r wobec spadku o 1,5% r/r w kwietniu, co było poniżej naszej prognozy (3,0%) i lekko powyżej konsensusu rynkowego (1,7%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w maju o 4,7% r/r wobec wzrostu o 1,5% w kwietniu.</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu dynamiki sprzedaży detalicznej w maju było, podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej (patrz powyżej), ust?pienie efektu zwi?zanego z przesunięciem daty Świ?t Wielkiejnocy. Ust?pienie tego efektu statystycznego znalazło odzwierciedlenie przede wszystkim w silnym zwiększeniu realnej dynamiki sprzedaży detalicznej w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (do 4,0% r/r wobec -1,2% w kwietniu) oraz w kategorii "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, obejmuj?cej sklepy wielopowierzchniowe (9,5% r/r wobec 5,7%).

Drugim czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki sprzedaży w maju był silny wzrost realnej sprzedaży pojazdów samochodowych (o 16,0% r/r wobec 4,4% w kwietniu). Wzrost dynamiki sprzedaży samochodów w maju był spowodowany oddziaływaniem efektu niskiej bazy sprzed roku zwi?zanej z niepewności? przedsiębiorców co do interpretacji nowych przepisów dotycz?cych 50-procentowego lub pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu. Niepewność ta oddziaływała w kierunku przejściowego zmniejszenia popytu na samochody ze strony osób prowadz?cych działalność gospodarcz? w maju ub. r.

Dzisiejsze dane nie zmieniaj? naszej prognozy, zgodnie z któr? tempo wzrostu gospodarczego w II kw. zwiększy się do 3,7% r/r z 3,6% w I kw. Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego i pozytywny dla cen polskich obligacji.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!