Analizy i badania

Efekty statystyczne podbiły dynamikę produkcji przemysłowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła o 7,8% r/r w listopadzie wobec 2,4% w październiku, co było nieznacznie poniżej naszej prognozy (8,0%) i wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (5,6%).</p>

>

Główn? przyczyn? zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy październikiem a listopadem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w listopadzie br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2014 r, podczas gdy w październiku br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem). Istotnym źródłem zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej było również przyspieszenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013, które musz? zostać rozliczone do końca br. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowi? dane o produkcji w kategorii "produkcja pozostałego sprzętu transportowego”, która zwiększyła się w listopadzie o 79,7% r/r wobec 1,2% w październiku, co podwyższyło dynamikę produkcji przemysłowej o 1,0 pp. w stosunku do października. W naszej ocenie wzrost ten spowodowany był głównie przez przyspieszenie produkcji w firmie Pesa, która do końca br. ma przekazać PKP Intercity 20 poci?gów Dart. Dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy październikiem a listopadem był efekt niskiej bazy sprzed roku. Był on spowodowany długim weekendem (w 2014 r. 11 listopada wypadł we wtorek, co skłaniało pracowników do brania urlopów w poniedziałek i mogło oddziaływać w kierunku ograniczania skali produkcji w części zakładów). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 0,7% m/m.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!