Analizy i badania

Efekty statystyczne i zmiany w ustawie o VAT ograniczyły sprzedaż

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w cenach bieżących o 3,8% r/r w maju wobec 8,4% w kwietniu, co było poniżej naszej prognozy (6,9%) i konsensusu rynkowego (6,8%).</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki sprzedaży detalicznej było ust?pienie efektu statystycznego zwi?zanego z późniejsz? dat? Świ?t Wielkanocnych (w ub. r. Wielki Tydzień wypadł w marcu, a w br. w kwietniu). Widoczne było to szczególnie w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (wzrost o 3,0% r/r wobec wzrostu o 15,9% r/r w kwietniu) oraz "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, w tym hipermarketach (5,1% r/r wobec 14,4% w kwietniu).

Drugim czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki sprzedaży w maju był silny spadek sprzedaży pojazdów samochodowych (o 5,0% r/r wobec wzrostu o 9,2% w kwietniu). Naszym zdaniem spadek sprzedaży samochodów w maju był najprawdopodobniej spowodowany niepewności? przedsiębiorców co do interpretacji nowej ustawy o VAT, w tym w szczególności przepisów dotycz?cych 50-procentowego lub pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu. Niepewność ta oddziaływała w kierunku przejściowego zmniejszenia popytu na samochody ze strony osób prowadz?cych działalność gospodarcz?.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!