Aktualności firm stowarzyszonych

Efekt synergii Aliansu Renault-Nissan wzrósł w skali roku o 16% do 5 mld euro

<p style="text-align: justify;">Efekt synergii Aliansu Renault-Nissan wzrósł w 2016 roku z 4,3 mld euro do 5 mld euro. Dzięki synergii Alians planuje uzyskać co najmniej 5,5 mld euro w 2018 roku. Do osiągnięcia synergii przyczyniły się głównie działy projektowania, produkcji i zakupów. Wspólne platformy modułowe zapewniają stałe korzyści.</p>

>

PARYŻ/JOKOHAMA, 7 lipca 2017 r. – Alians Renault-Nissan poinformował o 16-procentowym wzroście efektu synergii w 2016 roku w porównaniu z 2015 rokiem.

Dzięki wiod?cej współpracy w branży samochodowej francuskie i japońskie firmy Aliansu osi?gnęły oszczędności, doprowadziły do wzrostu przychodów oraz wprowadziły metody obniżania kosztów.

Wartość zeszłorocznych synergii zrealizowanych przez Alians wzrosła do 5 mld euro, z 4,3 miliardów euro w 2015 roku. Poł?czenie działów zakupów, projektowania i produkcji przyczyniło się w największym stopniu do poprawy efektów synergii o 700 milionów euro.

Rozwijaj?ca się współpraca w ramach Aliansu przynosi zdecydowane korzyści jego członkom i znajduje odzwierciedlenie w ekonomii skali, przełomowych technologiach i innowacjach, którymi dziel? się Renault i Nissan – stwierdził Carlos Ghosn, prezes Aliansu Renault-Nissan. – W 2018 roku zamierzamy osi?gn?ć synergie rzędu 5,5 mld euro, nie uwzględniaj?c wkładu Mitsubishi Motors, naszego nowego partnera w Aliansie.

Wraz z doł?czeniem do Aliansu koncernu Mitsubishi Motors, który pod koniec 2016 roku stał się jego trzecim pełnoprawnym członkiem, roczna sprzedaż osi?gnęła 10 milionów pojazdów. Doł?czenie Mitsubishi Motors nast?piło dwa lata po zacieśnieniu partnerskiej współpracy pomiędzy Renault i Nissanem. Polegała ona na poł?czeniu czterech kluczowych funkcji: projektowania, zarz?dzania produkcj? i łańcuchem dostaw, zakupów i zasobów ludzkich. Wspólnymi funkcjami kieruje wiceprezes wykonawczy Aliansu.

Obserwujemy obecnie namacalne rezultaty zaawansowanej konwergencji – dodał Carlos Ghosn. – Rosn?ce synergie pomagaj? firmom Renault, Nissan, a teraz także Mitsubishi Motors w osi?ganiu celów finansowych i zapewniaj? klientom lepsz? jakość samochodów w nowej erze mobilności.

Oczekuje się, że w tym roku członkowie Aliansu wprowadz? kolejne technologie następnej generacji w dziedzinie pojazdów elektrycznych, autonomicznych oraz wyposażonych w mobilne technologie, a także zwiększ? wykorzystanie wspólnych platform, układów napędowych oraz innych części dla zapewnienia konkurencyjności i określenia nowych synergii.

W kwietniu 2017 roku Alians utworzył jednostkę biznesow? lekkich pojazdów dostawczych, która zapewni dodatkowe efekty synergii w segmencie samochodów dostawczych i małych samochodów ciężarowych. Nowa jednostka pozwoli na maksymalny wspólny rozwój produktów oraz produkcję, współdzielenie technologii i ograniczenie kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu zróżnicowania marek członków w ramach Aliansu.

Oczekuje się, że po doł?czeniu Mitsubishi Motors, Alians będzie generować dodatkowe efekty synergii dzięki wspólnym zakupom i logistyce, a także pogłębionej lokalizacji, wspólnemu korzystaniu z zakładów, wspólnym platformom pojazdowym, wymianie technologii i zwiększeniu ł?cznej obecności na dojrzałych i wschodz?cych rynkach.

Mitsubishi Motors ma wesprzeć wiedzę fachow? Aliansu w takich dziedzinach, jak pojazdy elektryczne hybrydowe typu plug-in, pick-upy, lekkie ciężarówki i SUV-y, jak również wzmocnić obecność na rynku w regionie ASEAN.

Wspólna platforma modułowa

Architektura wspólnej platformy modułowej (CMF) opiera się na pięciu podstawowych zestawach komponentów lub modułów, którymi konstruktorzy mog? się wymieniać i tworzyć setki wariantów większości marek Aliansu.

Od wprowadzenia w 2013 roku platformy CMF, Alians uzyskał znacz?ce korzyści.

Renault Kwid, którego sprzedaż w Indiach rozpoczęła się w 2015 roku, było pierwszym modelem Aliansu zbudowanym z wykorzystaniem platformy CMF-A w najmniejszym i najbardziej przystępnym cenowo segmencie rynku motoryzacyjnego. W zeszłym roku Nissan wprowadził na rynek indyjski model Datsun redi-GO oparty na tej samej architekturze CMF-A. Samochody te maj? ponad 60% wspólnych części, oferuj?c klientom zupełnie odmienne doświadczenie marki.

W 2016 roku wraz z debiutem nowego Renault Scénic oraz nowego Mégane, Alians zakończył wdrażanie wszystkich modeli samochodów opartych na platformie CFM-C/D. Pozostałe modele Aliansu produkowane z wykorzystaniem architektury CFM-C/D to: Nissan Rogue, Qashqai i X-Trail, nowe Renault Espace, Kadjar i Talisman.

Do 2020 roku Alians planuje budowę 70% wszystkich pojazdów na bazie platformy CMF. Oczekuje się, że przyczyni się to do nawet 30-procentowych oszczędności kosztów zakupów i zmniejszy koszty projektowania nawet o 40%.  

Produkcja krzyżowa i współdzielone platformy

Główn? sił? napędow? synergii produkcyjnych jest nadal produkcja krzyżowa pojazdów, która umożliwiaRenault, Nissanowi i Mitsubishi konstruowanie pojazdów w zakładach pozostałych marek, znajduj?cych się bliżej miejsca ich sprzedaży. To również jest sposób na lepsze wykorzystanie zakładów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów stałych.

wykorzystuje doświadczenie zakładu w budowaniu wysokiej jakości hatchbacków z segmentu B. Nowa Micra zbudowana jest na zmienionej i zaktualizowanej platformie V z układami napędowymi takimi jak w Clio.

Jeszcze w tym roku Nissan rozpocznie produkcję pick-upa Renault Alaskan w swoim zakładzie w Barcelonie, w Hiszpanii.  

Alians Renault-Nissan

Alians Renault-Nissan powstał w wyniku nawi?zania strategicznej współpracy pomiędzy Grup? Renault z siedzib? we Francji oraz firmami Nissan Motor i Mitsubishi Motors z siedzibami w Japonii. W 2016 roku trzej producenci sprzedali 9,96  mln samochodów w blisko 200 krajach, czyli więcej niż co dziewi?ty samochód na świecie. Alians nawi?zał również strategiczn? współpracę z innymi producentami samochodów, jak niemiecki Daimler i chiński Dong Feng. Alians posiada także większościowe udziały w spółce joint venture kontroluj?cej AVTOVAZ, największego producenta samochodów osobowych w Rosji. Alians jest także liderem na rynku samochodów o zerowej emisji i prowadzi prace nad zaawansowanymi technologiami umożliwiaj?cymi autonomiczn? jazdę oraz usługi mobilne w gamie samochodów przystępnych cenowo dla wszystkich klientów.  

blog.alliance-renault-nissan.com
www.media.renault.com
www.nissan-newsroom.com  

KONTAKTY DLA MEDIÓW

Blanca Garcia                        
Renault-Nissan Alliance
+33 (0)6 10 90 06 49
blanca.garcia(@)renault-nissan.com  

Caroline Sasia
Renault-Nissan Alliance
+33 (0)6 11 30 36 71
caroline.sasia-lallier@renault-nissan.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!