Analizy i badania

Efekt dni roboczych ograniczył dynamikę produkcji przemysłowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła o 2,4% r/r w październiku wobec 4,1% we wrześniu, co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (2,3%) i poniżej konsensusu rynkowego (3,2%).</p>

>

Główn? przyczyn? zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy wrześniem a październikiem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (we wrześniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2014 r, podczas gdy w październiku br. była ona o 1 mniejsza niż w 2014 r.).

W kierunku wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej oddziaływała natomiast poprawa popytu zagranicznego. Była ona sygnalizowana przez zwiększenie składowej indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa dotycz?cej nowych zamówień eksportowych, która w październiku powróciła powyżej granicy 50 pkt, oddzielaj?cej wzrost od spadku aktywności (por. MAKROmapa z 02.11.2015).

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 4,7% m/m.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!