Partnerzy

Edukacyjna działalność biznesu na 6. Targach CSR

<p style="text-align: justify;"><strong>Największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi – Targi CSR odbędzie się 17 listopada 2016 roku w Galerii stadionu PGE Narodowego w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznych Targów będzie edukacyjna działalność biznesu, a organizatorem,  niezmiennie od 12 lat, jest Forum Odpowiedzialnego aBiznesu.</strong></p>

>

ZAPROSZENIE VIDEO na wydarzenie: https://www.youtube.com/watch?v=kWxoz5r5qt8

W tym roku wystawcy i zwiedzaj?cy spotkaj? się na Targach CSR w Warszawie 17 listopada 2016 roku w Galerii stadionu PGE Narodowego (strona wydarzenia: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/; WSTĘP WOLNY), który stanie się przestrzeni?   poznania dobrych praktyk firm i organizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Targi to także szansa na poszerzenie wiedzy na temat CSR (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), nawi?zywanie kontaktów z praktykami i ekspertami CSR, możliwość współpracy i dialogu między odpowiedzialnym biznesem i jego otoczeniem oraz zapoznania się z ofert? usług zwi?zanych z tym obszarem.

- Raz na dwa lata zapraszamy firmy i ich interesariuszy do spotkania się w tym wyj?tkowym miejscu, jakim s? Targi CSR. To wydarzenie, które wychodzi dużo szerzej poza świat specjalistów ds. CSR, nie skupia się na definicji, ale praktycznej prezentacji i omówieniu tego, co biznes może zrobić pożytecznego dla mnie, mojego s?siada, koleżanki z pracy. Pokazuje biznes, który staje się partnerem w rozwi?zywaniu problemów społecznych i środowiskowych – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które organizuje 6. Targi CSR.

Część wystawiennicza

Targi CSR s? bezpłatne dla uczestników i uczestniczek oraz otwarte (nie obowi?zuje rejestracja) na różne grupy odbiorców: przedstawicieli/ki firm zainteresowanych rozwijaniem i wdrażaniem rozwi?zań z zakresu CSR, przedstawicieli/ki administracji publicznej, dziennikarzy, konsumentów, studentów, studentki, przedstawicieli/lki organizacji pozarz?dowych, osoby zainteresowane tematem edukacji podejmowanej przez biznes oraz wszystkich, którym bliska jest odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój.

Zwiedzaj?cy będ? mogli poznać działalność około 60 wystawców, w głównej mierze firm, które na co dzień wdrażaj? CSR w swoich firmach i postępuj? zgodnie z jego zasadami. Porozmawiać z praktykami CSR czy nawet wł?czyć się w poszczególne projekty realizowane i prezentowane przez firmy.

Cześć konferencyjna

Organizatorzy przewiduj? różnorodne formy prezentacji zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: część konferencyjna, wywiady/rozmowy na scenie, launch publikacji poświęconej strategii CSR i oczywiście stoiska targowe.   Targi CSR będ? także transmitowane online i obecne w mediach społecznościowych pod hashtagiem #TargiCSR.

Program części konferencyjnej

9:30 – 10:30

ORLEN. Droga do zrównoważonego rozwoju – panel dyskusyjny (organizator: PKN ORLEN)

11:00 – 12:30

Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowi?zkowy – panel dyskusyjny i ogłoszenie Listy najbardziej znacz?cych inicjatyw edukacyjnych biznesu   (organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu)  

13:00 – 14:00

Ekologia w zakupach. Polski konsument – edukować…., czy czekać na samoistne zmiany? Jak robi? to firmy w Polsce? – panel dyskusyjny (organizator: IKEA)

14:15 – 15:15

Wspierać, czy karać? – czyli o podejściu do wrażania standardów CSR w łańcuchu dostaw – Debata oksfordzka (organizator: Polpharma)

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie przez inne podmioty.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Partnerzy i patroni 6. Targów CSR

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: IKEA

Partnerzy: PKN ORLEN, Polpharma, Siemens

Patroni honorowi: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni: Belgijska Izba Gospodarcza, Business Centre Club, Centrum Wspierania Rodzin - Rodzinna Warszawa, Federacja Konsumentów, Global Compact Network Poland, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Forum HR,   Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni medialni: Polityka, PAP Biznes, Manager, My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, BE.NAVIGATOR, BiznesTuba.pl, Agencja Informacyjna NEWSERIA, kampaniespoleczne.pl, Pracuj.pl, PRoto.pl, ngo.pl

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz(@)fob.org.pl  

Kontakt do koordynatorki wydarzenia:

Ewa Albińska, mobile: 661 295  001, e-mail: ewa.albinska(@)fob.org.pl  

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działaj?c?, już od ponad 15 lat, i największ? organizacj? pozarz?dow? w Polsce, która zajmuje się koncepcj? społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostaj?ca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i ł?czymy ludzi, którzy zmieniaj? biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!