Partnerzy

Edukacyjna działalność biznesu na 6. Targach CSR

<p style="text-align: justify;" align="justify">Największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi – Targi CSR odbędzie się 17 listopada 2016 roku w Galerii stadionu PGE Narodowego w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznych Targów będzie edukacyjna działalność biznesu, a organizatorem, niezmiennie od 12 lat, jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.</p>

>

W tym roku wystawcy i zwiedzaj?cy spotkaj? się na Targach CSR w Warszawie 17 listopada 2016 roku w Galerii stadionu PGE Narodowego (strona wydarzenia: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/), który stanie się przestrzeni? poznania dobrych praktyk firm i organizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Targi to także szansa na poszerzenie wiedzy na temat CSR (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), nawi?zywanie kontaktów z praktykami i ekspertami CSR, możliwość współpracy i dialogu między odpowiedzialnym biznesem i jego otoczeniem oraz zapoznania się z ofert? usług zwi?zanych z tym obszarem.

- Raz na dwa lata zapraszamy firmy i ich interesariuszy do spotkania się w tym wyj?tkowym miejscu, jakim s? Targi CSR. To wydarzenie, które wychodzi dużo szerzej poza świat specjalistów ds. CSR, nie skupia się na definicji, ale praktycznej prezentacji i omówieniu tego, co biznes może zrobić pożytecznego dla mnie, mojego s?siada, koleżanki z pracy. Pokazuje biznes, który staje się partnerem w rozwi?zywaniu problemów społecznych i środowiskowych – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które organizuje 6. Targi CSR.

Część wystawiennicza

Targi CSR s? bezpłatne dla uczestników i uczestniczek oraz otwarte (nie obowi?zuje rejestracja) na różne grupy odbiorców: przedstawicieli/ki firm zainteresowanych rozwijaniem i wdrażaniem rozwi?zań z zakresu CSR, przedstawicieli/ki administracji publicznej, dziennikarzy, konsumentów, studentów, studentki, przedstawicieli/lki organizacji pozarz?dowych, osoby zainteresowane tematem edukacji podejmowanej przez biznes oraz wszystkich, którym bliska jest odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój.

Zwiedzaj?cy będ? mogli poznać działalność około 60 wystawców, w głównej mierze firm, które na co dzień wdrażaj? CSR w swoich firmach i postępuj? zgodnie z jego zasadami. Porozmawiać z praktykami CSR czy nawet wł?czyć się w poszczególne projekty realizowane i prezentowane przez firmy.

Cześć konferencyjna

Organizatorzy przewiduj? różnorodne formy prezentacji zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: część konferencyjna, wywiady/rozmowy na scenie, launch publikacji poświęconej strategii CSR i oczywiście stoiska targowe. Targi CSR będ? także transmitowane online i obecne w mediach społecznościowych pod hashtagiem #TargiCSR.

Tematem części konferencyjnej wydarzenia będzie „Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowi?zkowy”. To właśnie podczas Targów po raz pierwszy ogłoszona zostanie lista inicjatyw maj?cych na celu podnoszenie świadomości, edukowanie interesariuszy w takich aspektach jak na przykład zdrowie, bezpieczeństwo, ekologia, rynek pracy, konsumpcja, współpraca z dostawcami, styl życia, kultura, technologia, nauka i rozwój. Lista to projekt Forum Odpowiedzialnego Biznesu i dziennika „Rzeczpospolita”.

Gośćmi głównymi Targów CSR będ? przedstawiciele administracji publicznej oraz eksperci CSR, w tym również członkowie zarz?dów firm – Partnerów Targów CSR. Wyst?pi? osoby rozpoznawalne medialne zaangażowane w kwestie społeczne, środowiskowe, a także działania edukacyjne.

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie przez inne podmioty.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Partnerzy i patroni 6. Targów CSR (stan na 23.08.2016):

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: IKEA

Partnerzy: PKN ORLEN, Polpharma

Patron honorowy: Ministerstwo Rozwoju

Patroni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Forum HR, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Partner Medialny: Rzeczpospolita

Patroni medialni: Polityka, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, BE.NAVIGATOR, ngo.pl

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz(@)fob.org.pl  

Kontakt do koordynatorki wydarzenia:

Ewa Albińska, mobile: 661 295  001, e-mail: ewa.albinska(@)fob.org.pl  

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działaj?c?, już od ponad 15 lat, i największ? organizacj? pozarz?dow? w Polsce, która zajmuje się koncepcj? społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostaj?ca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i ł?czymy ludzi, którzy zmieniaj? biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!