Podsumowanie wydarzeń  •  Izba

Edukacja i współpraca kluczem do cyfrowej gospodarki

Podczas Walnego Zgromadzenia CCIFP rozmawialiśmy z ekspertami o tym w jaki sposób stworzyć ekosystem do rozwoju cyfryzacji w Polsce.

Debatę na temat wyzwań związanych z cyfryzacją gospodarki rozpoczęła Joanna Jaroch-Pszeniczna, Dyrektorka Generalna CCIFP, która powołując się na ostatnie dane indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) przypomniała, że Polska zajęła w nim 24 miejsce na 27 państw, co w połączeniu z niskim poziomem umiejętności cyfrowych i niską skłonnością kadry kierowniczej do inwestowania w tym obszarze uniemożliwia przedsiębiorstwom, pełne wykorzystanie potencjału gospodarki cyfrowej.

Prof. Piotr Wachowiak, rektor SHG, zwrócił uwagę, że to edukacja może wyposażyć społeczeństwo w kompetencje cyfrowe natomiast drugi element niezbędny do rozwoju cyfryzacji to technologia. W Polsce bazujemy na technologii bazowej, a powinniśmy na technologii kluczowej, czyli takiej, która nas wyróżnia i technologii innowacyjnej. Powinniśmy również mądrze gospodarować środkami finansowymi, w tym środkami z UE. Ponadto powinniśmy zachować wysoką konkurencyjność i oferować atrakcyjne wynagrodzenie, szczególnie jeśli chcemy utrzymać i pozyskiwać talenty w sektorze IT. 

Według Adama Ponichtery, Country managera Data4 Group w Polsce z cyfryzacją w Polsce wcale nie jest tak źle, choć najwięcej do zrobienia jest w sektorze małych i średnich firm, które boją się nowych rozwiązań cyfrowych i innowacji technologicznych. W firmach małych, rodzinnych proces zmiany jest niezwykle trudny. Zwrócił on również uwagę, że Polska łączy zachód ze wschodem i będzie kluczem do rozwoju w skali globalnej. Firmy w Polsce inwestują i ta współpraca się bardzo dobrze rozwija.

Magda Dziewguc, Country Director Google Cloud Polska zwracała uwagę, że w tej chwili 8% polskiego PKB pochodzi z sektora informatycznego. W Polsce pracuje ponad 500 000 inżynierów w blisko 2000 centrów IT albo R&D, a firmy w Polsce mogą  taniej i szybciej tworzyć huby cyfrowe dla globalnych gigantów. Podkreśliła przy tym potencjał, jaki mają rodzinne firmy produkcyjne, których w Polsce jest ok. 2 mln. Ich linie produkcyjne są często bardzo nowoczesne, gdyż sfinansowane m.in. ze środków unijnych w ciągu ostatnich kilku lat. Może być to zatem szansa na zbudowanie kolejnego czempiona. Ekspertka podkreślała, że dzisiejszy świat jest oparty na różnych wartościach. Cywilizacja zachodnia powinna współpracować ze sobą, by odpowiadać na konkurencję ze strony cywilizacji wschodniej, z którą konkurować musimy. Polska coraz bardziej otwiera się na pracowników z innych krajów, w tym w sektorze IT, gdyż nasz kraj oferuje wysoki poziom życia i relatywnie niskie koszty utrzymania. 

Jarosław Sokolnicki, Head of Microsoft Technology Center podkreślał rolę innowacji i otwartości na przyjmowanie nowych rozwiązań. Szeroko pojęta edukacja i kompetencje przyszłości oczywiście są ważne, ale w tych obszarach zmiany zachodzą błyskawicznie. Gospodarka, a także społeczeństwa powinni być głodni wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Ekosystem, pieniądze i ludzie, to są najważniejsze elementy w rozwoju cyfryzacji. 

Bertrand Grèzes-Besset, Chief Information Officer w Orange Polska przypomniał, że w Polsce infrastruktura nie jest jeszcze tak dobrze rozwinięta jak w krajach Europy Zachodniej, jednak zmiany następują bardzo szybko i różnice się zacierają. Podkreślił, że Polska obfituje w utalentowanych ludzi w obszarze IT, ale że musimy o te talenty dbać i utrzymać ich w kraju. System edukacji w Polsce jest nastawiony na znajdowanie rozwiązań, dlatego też należy wykorzystać kreatywność i inwencję Polaków, by eksportować lokalne rozwiązania. Tak dzieje się np. w Orange, gdzie rozwiązania z Polski są wykorzystywane w całej grupie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty za ich obecność i wkład merytoryczny w dyskusji. 
 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!