Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

EDF złożył polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na budowę od czterech (4) do sześciu (6) reaktorów EPR w Polsce o całkowitej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 GWe

W środe 13 października 2021 roku EDF złożył polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na kontrakt obejmujący realizację prac inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowę (EPC – Engineering, Procurement, Construction) od czterech (4) do sześciu (6) reaktorów EPR (European Pressurized Reactor), reprezentujących całkowitą moc zainstalowaną od 6,6 do 9,9 GWe w od dwóch (2) do trzech (3) lokalizacjach. Wstępna oferta obejmuje wszystkie kluczowe parametry programu, takie jak konfiguracja instalacji, schemat przemysłowy, plany rozwoju lokalnego łańcucha dostaw, kosztorys i harmonogram. Oferta wspiera realizację celów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) przyjętego przez polski rząd w październiku 2020 roku. Ma ona również na celu określenie zasad polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego wspierającego ambitny plan transformacji energetycznej Polski, zgodny z europejskim celem neutralności węglowej.

Program jądrowy oparty na technologii EPR przyniósłby także liczne korzyści dla polskiej gospodarki, przyczyniając się do osięgnięcia niezależności energetycznej kraju, zapewniając energię elektryczną przez co najmniej 60 lat i zaspokajając do 40% obecnego zapotrzebowania Polski na energię elektryczną. Bezpieczne, niezawodne, dyspozycyjne i wolne od emisji CO2 źródło energii jakim jest energia jądrowa, znacząco przyczyniłoby się do osiągnięcia neutralności węglowej, pozwalając uniknąć nawet 55 milionów ton CO2 rocznie.

Dzięki doświadczeniu EDF we wspieraniu rozwoju lokalnych łańcuchów dostaw, program oparty na technologii EPR zapewniłby również znaczące możliwości długoterminowego wzrostu polskiego przemysłu. EDF ma na celu zaangażowanie w znaczącym stopniu polskich przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju lokalnego potencjału przemysłowego i wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy. Szacuje się, że w fazie budowy EPR może powstać lokalnie około 25 000 miejsc pracy na każdą parę bloków EPR, a także pośrednio dziesiątki tysięcy kolejnych miejsc pracy.

Dzięki programowi osiągnięte byłyby także znaczne synergie z innymi projektami EPR w całej Europie, w duchu długoterminowego europejskiego partnerstwa polskiego i francuskiego przemysłu jądrowego. EDF przy pełnym wsparciu rządu francuskiego jest zaangażowany we współpracę na rzecz Programu Polskiej Energetyki Jądrowej od początku jego istnienia.

1 Oszacowano na podstawie średniej emisji dwutlenku węgla elektrowni węglowej w Polsce, ok. 750g CO2/KWh (źródło Statista.com; Carbon intensity outlook of the power sector in Poland from 2020 to 2040)

Ten komunikat prasowy jest ceryfikowany. Jego autentyczność może być sprawdzona na stronie: medias.edf.com

***

Grupa EDF, jako jeden z głównych graczy w dziedzinie transformacji energetycznej, jest zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym działającym we wszystkich obszarach działalności: produkcja, przesył, dystrybucja, handel energią, sprzedaż energii oraz usługi energetyczne. Grupa EDF to światowy lider w dziedzinie energii niskoemisyjnej, który opracował zróżnicowaną strukturę produkcji opartą głównie na energii jądrowej i odnawialnej (w tym wodnej). Grupa inwestuje również w nowe technologie, aby wspierać transformację energetyczną. Racją bytu EDF jest budowanie przyszłości opartej na zerowym bilansie energetycznym dzięki energii elektrycznej oraz innowacyjnym rozwiązaniom i usługom, które pomogą ocalić planetę i przyczynią się do dobrobytu i rozwoju gospodarczego. Grupa zajmuje się dostawą energii i usług do około 37,9 mln klientów (1), z czego 28,7 mln we Francji (2). W 2020 r. osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 69,0 mld euro. EDF jest notowany na giełdzie w Paryżu. (1) Od 2018 r. klienci są liczeni według miejsca dostawy. Jeden klient może mieć dwa miejsca dostawy: jedno dla energii elektrycznej i drugie dla gazu. (2) W tym ÉS (Électricité de Strasbourg).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!