Aktualności firm stowarzyszonych

Edenred z nowym globalnym wizerunekiem

<p style="text-align: justify;" align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Transformacja Edenred wchodzi na kolejny poziom, dzięki silnej i jednolitej marce, pod której parasolem znajdują się 43 miliony użytkowników, 750.000 firm i instytucji publicznych oraz 1,4 miliona akceptantów. Obecnie 250 produktów i usług rozwijanych przez Grupę, w tym znany Ticket Restaurant®, cieszą się obecnie odświeżonymi i ujednoliconymi standardami graficznymi. Nowa tożsamość marki to także nowe hasło: „We connect, you win”, które odzwierciedla zaawansowaną digitalizację Edenred i korzyści takie jak: wyższa siła nabywcza użytkowników, optymalizacja wydatków służbowych firm, dodatkowy biznes dla akceptantów. Ta ambitna inicjatywa jest częścią Fast Forward – planu strategicznego Edenred, którego celem jest przekrojowa digitalizacja oferty oraz zapewnienie Grupie czołowej pozycji w obszarze B2B2C.</strong></span></span></p>

>

Bertrand Dumazy, Prezes i Dyrektor Generalny Edenred: „Wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej jest znacz?cym kamieniem milowym transformacji Edenred. Przejście Grupy na w pełni digitalizowany ekosystem doprowadziło nas do stworzenia nowej tożsamości marki, która jest silna, wymowna i jednocz?ca. Każde nasze rozwi?zanie jest dla 43 milionów użytkowników, 1,4 miliona akceptantów i 750.000 firm źródłem tworzonej wartości.”  

Nowe logo Edenred będzie widoczne na wszystkich rozwi?zaniach Grupy, od kart po aplikacje mobilne, platformy online i papierowe vouchery.  

Dzięki wykorzystaniu czerwonej kropki, która jest rozpoznawalnym znakiem firmy od momentu wprowadzenia Ticket Restaurant ? w latach 60.  XX  w., logo Edenred ucieleśnia wszystkie atrybuty nowej marki: prostotę, niezawodność, digitalizację, uniwersalizm, odwagę, poł?czenie. Po przekształceniu w czerwone koło zawiera w środku nazwę Edenred i jest otwarte na zewn?trz: na pracowników, użytkowników korzystaj?cych z rozwi?zań Edenred, firmy i akceptantów. Ze sufiksem „red” nowe logo mieni się kolorem charakterystycznym dla Grupy, jednocześnie zwiększaj?c czytelność nazwy. Dzięki grze słów („red” znaczy sieć po hiszpańsku) odnosi się także do różnych ekosystemów, które stanowi? podstawę produktów Grupy. Gładkie owale czcionki pokazuj? przejście do nowych standardów graficznych Grupy ł?cz?cej światy B2B i B2C oraz odzwierciedlaj? tworzenie się, dzięki digitalizacji, bezpośrednich więzi z 43 milionami użytkowników. Logo zaprojektowane w formacie monogramu symbolizuje również proces ujednolicania aplikacji mobilnych Edenred.

Szata graficzna Edenred została wzbogacona o nowy element „wst?żki”, która pojawia się w różnych konfiguracjach w materiałach online i offline.

14 czerwca 2017 r. 8000 pracowników założyło ubrania w kolorach logo i uczestniczyło w różnych wydarzeniach, które można śledzić w mediach społecznościowych za pomoc? hashtagu #Edenredconnects.  

Anne-Sophie Sibout, Dyrektor ds. Komunikacji, skomentowała: "W ci?gu ostatniego roku zaangażowaliśmy w proces tworzenia nowej identyfikacji wizualnej przeszło 200 pracowników Edenred z całego świata, co uczyniło go wspólnym projektem. Nowa tożsamość marki niesie obietnicę pewności, spójności i odwagi. Symbolizuje zarówno w sferze graficznej jak i prezentacyjnej wyj?tkowość więzi, które Edenred tworzy ze swoimi odbiorcami.”  

Projekt rebrandingu przeprowadzony został przy wsparciu agencji Royalties, która zaprojektowała nowe logo i identyfikację wizualn? Edenred oraz uczestniczyła w tworzeniu platformy marki.  

***

Edenred jest światowym liderem rozwi?zań transakcyjnych dla firm, użytkowników i akceptantów. Wszystkie rozwi?zania przekładaj? się na wyższ? siłę nabywcz? użytkowników, optymalizację wydatków służbowych firm i dodatkowy biznes dla akceptantów. Oferta Edenred skupia się wokół trzech linii biznesowych:

  • Benefity dla pracowników (Ticket Restaurant ?, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings, itd.)
  • Rozwi?zania flotowe i mobilne (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empreserial, itd.)
  • Rozwi?zania komplementarne w tym płatności korporacyjne (Edenred Corporate Payment), lojalność w biznesie (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) oraz publiczne programy społeczne.

Grupa ł?czy wyj?tkow? rzeszę 43 milionów użytkowników, 750.000 firm i instytucji publicznych oraz 1,4 miliona akceptantów. Firma Edenred jest notowana na paryskiej giełdzie Euronext i prowadzi działalność w 42 krajach, zatrudniaj?c niemal 8000 tysięcy pracowników. W 2016 roku Grupa zarz?dzała transakcjami wartymi prawie 20 mld euro, z czego 70% z nich dokonano kart?, za pomoc? urz?dzenia mobilnego lub przez Internet.  

Ticket Restaurant ? oraz inne nazwy handlowe produktów i usług Edenred s? zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Edenred S.A.  

Edenred na polskim rynku oferuje rozwi?zania w  trzech liniach biznesowych:

  • lojalność w  biznesie,
  • motywacja pracowników,
  • zarz?dzanie wydatkami służbowymi.  

Dowiedz się więcej o  Edenred:  www.edenred.pl

Kontakt dla mediów:

Magdalena Bednarz
Marketing&PR, Communication Manager
+48  600  005  431
+48 22  256 56 68
magdalena.bednarz@edenred.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!