Aktualności firm stowarzyszonych

Edenred, światowy lider w usługach przedpłaconych, wprowadza Android Pay™ w Polsce

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span><strong>Edenred w Polsce wprowadza nowoczesną usługę Android Pay™, oferując użytkownikom kart przedpłaconych szybką i bezpieczną metodę płatności. Jest to kolejny krok podjęty w kierunku digitalizacji oferty i umocnienia wiodącej pozycji na rynku usług przedpłaconych</strong></span></span><span style="color: #000000;"><span><strong>. </strong></span></span></span></p>

>

Dzięki usłudze Android Pay użytkownicy kart przedpłaconych Edenred w Polsce mog? płacić za zakupy telefonem z systemem Android w około 500  000 punktach akceptuj?cych karty Mastercard ? wyposażonych w terminal płatności zbliżeniowych. Użytkownicy kart zyskali wygodn? i bezpieczn? formę płatności.

Wystarczy zarejestrować kartę Edenred w serwisie myedenred.pl, pobrać aplikację Android-Pay na telefon, a następnie dodać kartę do aplikacji. Od tej chwili na zakupy można zabrać tylko telefon i płacić nim, przykładaj?c go do terminala płatniczego. Po każdej udanej transakcji pojawi się na telefonie powiadomienie ze szczegółami tej transakcji.  

Jako liderzy rewolucji cyfrowej zawsze szukamy nowych sposobów na zapewnienie użytkownikom kart, klientom oraz partnerom biznesowym usług z wartości? dodan?, wzbogacaj?cych ich życie. W Polsce wprowadziliśmy ponad milion kart przedpłaconych. Śledzimy trendy i widzimy, że użytkownicy naszych rozwi?zań to coraz bardziej wymagaj?ca i świadoma grupa, która oczekuje nowoczesnych sposobów płatności. Wprowadzenie Android Pay jest odpowiedzi? na zmieniaj?ce się i rosn?ce potrzeby rynku. – powiedziała Anna Derlacka, Członek Zarz?du w Edenred Polska.

Grupa Edenred umacnia wiod?c? pozycję na rynku płatności mobilnych, wprowadzaj?c coraz bardziej innowacyjne rozwi?zania. Niedawno Grupa uruchomiła Android Pay w Hiszpanii, umożliwiaj?c pracownikom płacenie za posiłki bezpośrednio telefonem. Z ponad 10 milionami transakcji przeprowadzonych w 2017 r. przy użyciu mobilnych rozwi?zań płatniczych, Edenred stał się pierwszym graczem na rynku, który wprowadził ofertę płatności mobilnych na trzech kontynentach (Europa, Ameryka Łacińska i Azja).

Rozwój w kierunku płatności mobilnych jest historycznym punktem zwrotnym dla Edenred; oznacza przyspieszenie zarówno w kierunku digitalizacji, jak i w d?żeniu do wyróżnienia naszej oferty. Kontynuuj?c realizację planu strategicznego Fast Forward, bardziej niż kiedykolwiek stawiamy na innowacje technologiczne, które wzbogac? Customer Experience. – dodał Bertrand Dumazy, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Edenred.

***  

O Edenred
Grupa Edenred jest światowym liderem w usługach przedpłaconych. Ponad 50 lat temu rozpoczęła działalność od wprowadzenia kuponów żywieniowych Ticket Restaurant ? we Francji. Obecnie Grupa jest obecna w 42 krajach i obsługuje blisko 750  000 klientów oraz 43 miliony użytkowników korzystaj?cych z różnych rozwi?zań Edenred. W Polsce Edenred rozpocz?ł działalność w 1995 r. Dziś firma oferuje rozwi?zania dedykowane motywacji pracowników, budowaniu lojalności w biznesie oraz zarz?dzaniu wydatkami przedsiębiorstw. Know-how i globalny zasięg pozwalaj? firmie wprowadzać na rynek innowacyjne produkty, usługi oraz serwisy online. Edenred działa wielopłaszczyznowo i umiejętnie ł?czy innowacje, technologie z realiami biznesowymi klientów. Klienci ceni? Edenred m.in. za sprawn? i szybk? obsługę oraz bardzo dobr? współpracę, o czym świadczy wysoki Net Promoter Score 77. Edenred posiada 93% zadowolonych użytkowników kart i wysoki wskaźnik zaangażowania pracowników – 86%.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!